884557696

Har du oversikt over laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten?

5. mars 2019

Nyttig artikkel fra Utposten et fagblad for allmenn- og samfunnsmedisin.

I artikkelen «Laboratoriefaglig løft for hjemmetjenesten» presenterer forfatterne fire punkter som bør være oppfylte for å kvalitetssikre hjemmetjenestens laboratorievirksomhet, og gir en oversikt over hvilke hjelpemidler Noklus kan tilby hjemmetjenesteenhetene.

– Det er stor laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten, men kvaliteten bør bli bedre. En kartlegging utført av Noklus viser at ansatte ikke har fått tilstrekkelig opplæring, og at det mangler prosedyrer for hvordan laboratoriearbeidet skal utføres, både når det gjelder prøvetaking, eventuelt analysering og transport av prøver, skriver artikkelforfatterne.

Artikkelen er en del av årets første utgave av Utposten, et et fagblad for allmenn- og samfunnsmedisin, som publiseres i sin helhet på Utpostens hjemmeside i april.

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) arbeider for å bedre kvaliteten ved den medisinske laboratorievirksomhet som drives i Norge.

 

Skriv ut