Forsiden/Prosjekter
Stethoscope and red hearts for artwork. 3D Illustration for icon health care of heart.

USHT-samarbeid om klinisk observasjonskompetanse i kommunehelsetjenesten

Oppdraget er å samordne et kompetanseprogram innen klinisk observasjonskompetanse slik at kommunene skal ha tilgjengelig et kvalitetssikret undervisningsopplegg til bruk i arbeidet med å forbedre observasjonskompetanse.  Dette kan være gjennom Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke Tidlig oppdagelse av forverret tilstand, TOFT (Tiltak 1), eller tilsvarende satsninger.

Bakgrunn

Tiltakspakken Tidlig oppdagelse av forverret tilstand, kompetansekonseptet proACT og tilsvarende, er et stort, komplekst og ressurskrevende felt å gå inn i. Det ble gjennom pilotene og det nasjonale læringsnettverket TOFT, tydelig at det er lite beskrevet i Pasientsikkerprogrammet hvordan dette kan/bør gjøres. Det er derfor erfart at det bl.a blir (hurtig)utviklet lokale kurspakker for å komme i gang. Uten at de nødvendigvis er kvalitetssikret etter en standard. De kommunene som benytter proACT har også brukt mye tid og ressurser på å tilpasse et sykehusinitiert konsept, til å passe i ulike deler av kommunehelsetjenesten. Det er derfor blitt initiert en prosess i USHT miljøet, å se på hva om det kan utvikles en «standardisert og kvalitetssikret kompetansepakke» som USHT-er og kommuner kan benytte i sitt arbeid med å bedre observasjonskompetanse i kommunehelsetjenesten.

Mål

Å ferdigstille et «samordnet kompetanseprogram» innen klinisk observasjonskompetanse medio november 2019.
Innhold:

  • Modell og struktur for implementering
  • Samordnet faginnhold (kompetansetrapp)
  • Modell for opplæring av lokale kursledere/instruktører/veiledere

Metode / tiltak

Arbeidsgruppen skal innhente oversikt over ulike kompetanseprogram som er i bruk, og utvikle/komme frem til et samordnet og kvalitetssikret program.

Etablere referansegruppe som bidrar som sparringspartnere og kvalitetssikrer programmet.

Målgruppe er av Helsedirektoratet definert som de som jobber i sykehjem, hjemmetjenester, boliger med bistand og i tjenester innen rus og psykiatri.

Tips en venn Skriv ut