Forsiden/Aktiviteter
Hjemmetjenesteansatt bistår eldre kvinne med gåstol hjemmme

Hverdagsmestring som tankesett og hverdagsrehabilitering som metode

At hverdagsmestring etableres og implementeres som en grunnleggende ideologi for personer med funksjonstap og for ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Samt å øke verdisynet på hverdagsrehabilitering hos ansatte.

Bakgrunn for aktiviteten

Mestring og hverdagsrehabilitering trekkes frem i føringer fra Helse og omsorgsdepartement (Omsorg 2020). Hverdagsrehabilitering er del av den kommunale Helse og omsorgstjenesten i Buskerud.

Hva ønsker vi å oppnå med dette?

Opprettholde kompetansen i alle ansattgrupper i Helse- og omsorgstjenesten. Stimulere til og formidle ny kunnskap innen temaområdet.

Hva skal vi gjøre - metode og tiltak

Hallingdal:

  • Tilby informasjon og veiledning.
  • Tilby opplæring knyttet til «Sterk og stødig»

USHT-koordinator deltar i Hallingdal sitt rehabiliterings-nettverk. Tilby opplæring til knyttet til «Sterk og stødig»

Kongsberg:

Sterk og stødig:

  • Tilbud om kurs til frivillige som vil starte Sterk og stødig treningsgrupper i kommunen. Frivillige instruktører vil få veiledning og bli fulgt opp av fysioterapeut/ergoterapeut i kommunen
  • Koordinering av implementering i kommuner som har startet opp 
  • Stimulering til nettverksarbeid i Kongsbergområdet
  • Tilbud om dagskurs i Motiverende Samtale (MI) til alle ansatte i HO

Drammen:

Alle kommunene i Drammensområdet har egne, ulike aktiviteter i forhold til hverdagsmestring.

MI-kurs (Motiverende Intervju/Samtale) - Tilbud om kurs i MI blir satt opp av USHT Buskerud etter kartlegging av behovet i kommunene i Drammensområdet. Det er gjennomført en rekke kurs tidligere år. Det gjennomføres årlig oppfølgingskurs. Det er satt opp en erfaringssamling for de som har deltatt på MI-kurs.

USHT Buskerud kan bidra med erfaring- og kunnskapsdeling mellom kommunene.

Samarbeidspartnere

I tilbudet “Sterk og stødig” ha flere kommuner samarbeid med frivilligheten i egen kommune.