Forsiden/Aktiviteter/Læringsnettverk
Tidlig oppdagelse pasientsikkerhetsprogrammet

Læringsnettverk Tidlig oppdagelse av forverret tilstand i midtre Nordland

Formålet med tiltakene i denne tiltakspakken er å identifisere tegn til endringer i pasientens tilstand på et tidlig tidspunkt og iverksette relevante tiltak, slik at utvikling av akutt kritisk sykdom kan begrenses.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

Prosjekteier: Saltdal kommune
Prosjektleder: USHT Nordland
Samarbeidspartner: RKK Salten

Finansieringskilde: Fylkesmannen i Nordland. Det søkes midler for oppstart 2019.

Prosjektleder: Marion Knutsen Marion.knutsen@vestvagoy.kommune.no

Status: Pågående

Periode: Mai 2019 – mai 2020

Bilde: www.pasientsikkerhetsprogrammet.no

I forum for kommuneleger i Salten-området, november 2018,  ble tiltakspakken Tidlig oppdagelse og instruktørkurs i ProAcT presentert av Benedikte Dyrhaug Stokvik, Nordlandssykehuset, Bodø  og Francis Odeh, lege ved Sølvsuper i Bodø kommune, og diskutert. Fauske kommune, som har gjennomført og implementert denne tiltakspakken, støttet innlegget og delte sin erfaring om at dette har betydd mye og gjort en vesentlig forskjell hos dem, knyttet til fagkunnskap og holdning hos ansatte der det har vært implementert. Det ble i møtet stor interesse for pakken, og det ble ytret ønske om spredning av pakken til deltakerkommunene.

Mål

12 kommuner gjennomfører ProAcT instruktørkurs og arbeider for å implementere tiltakene knyttet til læringsnettverk Tidlig oppdagelse av forverret tilstand i forbedringsteamets avdeling, skoleåret 2019 – 2020.

Metode / tiltak

Læringsnettverket gjennomføres i tråd med Pasientsikkerhetsprogrammets retningslinjer.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre utviklingssentre?

Gjennom å tilby instruktørkurset i forkant av læringsnettverket, vil forbedringsteamene få aktivert sin forkunnskap og de får økt sin kompetanse faglig og praktisk før de går i gang med forbedrings-arbeidet. I tillegg har de grunnlag til å sette i gang opplæring av helsepersonell i egen kommune.

Verktøy / materiell

ProAct instruktørkurs

Modell for kvalitetsforbedring

Tips en venn Skriv ut