Forsiden/Aktiviteter/ABC-opplæring
abc opplæring

ABC-opplæring i Trøndelag

Tverrfaglig kompetansesatsing i kommunal helse- og omsorgstjeneste, Viktig for deg- viktig for oss!
USHT Trøndelag, avd. Åfjord tilbyr i regi av Nasjonal Kompetansesenter for Aldring og helse, ABC-opplæring til alle kommunalt ansatte innenfor helse -og omsorgstjenester i region Sør, i Trøndelag fylke.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Trøndelag Avd. Åfjord

Finansieringskilde: Det kan søkes om kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd

Prosjektleder: May-Britt Næss Strand: May-Britt.Ness.Strand@afjord.kommune.no

Status: Pågående

Periode: Pågående

Foto: Skjermbilde https://abc.aldringoghelse.no/

ABC-opplæring har eksistert som kompetansehevende tiltak i kommunene i mer enn tjue år. Helse og Omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet har gjennom Kompetanseløft 2020, Demensplan 2020, og Omsorgsplan 2020 videreført den brede satsingen med ABC-opplæring som ett av flere tiltak for kompetanseutvikling, i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Mål

For å oppfylle USHT samfunnsoppdrag, skal vi blant annet bidra til utvikling av kunnskapsbasert praksis, og legge til rette for samarbeid, kunnskaps- og erfaringsdeling mellom kommunene i fylket. Målet med ABC-opplæringen er at alle ansatte får ett tilbud om kompetanseutvikling, gjennom ny og oppdatert fagkunnskap.

Tiltak og gjennomføring

ABC-opplæringen omfatter ABC-permer på ulike fagområder innen eldreomsorg, demensomsorg, utviklingshemming og musikkbasert miljøbehandling.
Innen eldreomsorg kan man også velge å fordype seg i aktuelle temaer som funksjonshemming, psykiske sykdommer eller geriatri.

ABC-opplæringen består av tre hovedelementer:
Fagseminar – Hver perm starter opp med ett oppstartsseminar på seks timer, og følges opp av ett nytt fagseminar omtrent halvveis i permen.
Vi legger opp til flere fagseminarer for hvert fagområde, slik at man begrenser reiseveien for den enkelte i størst mulig grad.

ABC-permer – Inneholder temahefter som utgjør faginnholdet i opplæringen. De fleste permene er beregnet på ett års opplæring og består av 10-13 hefter.
(Med unntak av Musikkbasert miljøbehandling som er beregnet på ett halvt års opplæring, og derfor bare har ett fagseminar.) Permene vil i tillegg til trykket versjon også kunne lyttes til som lydfil.

ABC-grupper – Tverrfaglige refleksjonsgrupper i hver kommune, som treffes jevnlig under opplæringen.
Det anbefales at gruppene består av deltakere med forskjellig utdanning og arbeidserfaring, for best mulig erfaringsutveksling på tvers av yrkesgrupper.

Det er ingen eksamen eller test i ABC-opplæringen, deltakelsen godkjennes når det er dokumentert minimum 80% oppmøte på gruppesamlinger og fagseminar.
ABC-bevis deles ut til deltakerne etter endt opplæring.

Alle kommuner har en egen ABC-kontakt som vil være behjelpelig med spørsmål, påmelding og gjennomføring. Er du usikker på hvem som er ABC-kontakt, i din kommune, ta gjerne kontakt med oss i USHT.

Resultater ABC-satsinger 2018

Ca 270 deltakere startet ABC-opplæring våren 2018,
fordelt på følgende fagområder:

  • Demensomsorgens ABC
  • Eldreomsorgens ABC
  • Mitt livs ABC
  • Psykiske sykdommer i eldre år
  • Musikkbasert miljøbehandling

Det starter opp nye kull hver vår, men kommunene har også mulighet til å starte opp enkeltvis etter nærmere avtale. Hvis dette er noe for deg eller din bedrift, ta gjerne kontakt med din ABC-kontakt i kommunen, eller med oss i USHT Trøndelag.

Samarbeidspartnere

  • Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse
  • Trøndelag Fylkeskommune
  • Fag og ressurspersoner i primærhelsetjenesten og Fag og ressurspersoner i spesialisthelsetjenesten ved St.Olavs Hospital HF.

 

Tips en venn Skriv ut