Forsiden/Aktiviteter/ABC-opplæring
abc opplæring

ABC-opplæringer i Oslo

Demensomsorgens ABC- for ansatte på langtidshjem, helsehus og i bydeler. ABC Psykiske sykdommer i eldre år- for ansatte på langtidshjem, helsehus og i bydeler. ABC musikkbasert miljøbehandling -for ansatte på langtidshjem. Mitt livs ABC.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

Senter for fagutvikling og forskning/Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Oslo

Finansieringskilde: Midler til drift av ABC konseptet kommer fra Fylkesmannen i Oslo, via Kompetanseløftet.

Prosjektleder: Turid Hauge, fagkonsulent, turid.hauge@sye.oslo.kommune.no

Status: Pågående

Periode: Pågående

Foto: Skjermbilde https://abc.aldringoghelse.no/

SFF /USHT er ansvarlig for disse kompetaanshevingsprogrammene i Oslo kommune:

Demensomsorgens ABC

  • Et nasjonalt 2-årig basis-opplæringsprogram innenfor demensomsorg.
  • Viktige faktorer: Kunnskap gjennom refleksjon i tverrfaglige studiegrupper på arbeidsplassen.
  • 4 obligatoriske fagseminardager på SFF/USHT, Oslo i løpet av perioden.

ABC psykiske sykdommer i eldre år

  • 1-årig påbyggingsmodul etter gjennomført Demensomsorgens ABC eller eldreomsorgens ABC.

ABC musikkbasert miljøbehandling

  • Et opplæringsprogram over ½ år

Mitt livs ABC

  • Et nasjonalt 2-årig basis-opplæringsprogram for å styrke kompetansen i tjenestene til personer med utviklingshemning.
  • Viktige faktorer: Kunnskap gjennom refleksjon i tverrfaglige studiegrupper på arbeidsplassen. Kurset er gratis og det er ingen eksamen!
  • 4 obligatoriske fagseminardager på SFF/USHT, Oslo i løpet av perioden.

Mål

Demensomsorgens ABC: gi ansatte på langtidshjem, helsehus og  bydeler oppdatert basiskunnskap om demens og om hvordan møte personer med demens.

Psykiske sykdommer i eldre år: gi ansatte basiskompetanse om psykiske sykdom som rammer i eldre år.

ABC musikkbasert miljøbeahdnling: gi kompetanse til ansatte i bruk av musikk og sang for eldre og personer med demens

Mitt livs ABC: Styrke kompetansen i tjenestene til personer med utviklingshemming gjennom hele livsløpet-barn, voksne og eldre.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Gjennomføringen av opplæringsprogrammet har gode resultater med høy grad av fullføring blant deltakerne og flere grupper velger å bygge på med andre ABC moduler. Erfaringsmessig ser vi at deltakeren velger å gå vider på fordypningkurs i regi av senteret.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Vi arrangerer hvert halvår ett møte for alle ABC kontaktene i kommunen. Vi møtes til faglig påfyll og erfaringsdeling. Dette opprettholder motivasjonen i arbeidet med å koordinere satsningen på de ulike arbeidsstedene. Og der fungerer som en effektiv kommunikasjonsarena for senteret.

Samarbeidspartnere

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Tønsberg

 

Tips en venn Skriv ut