Forsiden/Prosjekter/Aktiv omsorg
Lørenskog sykehjem presentasjon

Aktiviseringstiltak på sykehjem

Fokus på kulturleders funksjon i å koordinere og gjennomføre sosiale og kulturelle aktiviteter, samt prøve ut ulike kompetansehevende tiltak.

Om prosjektet

Prosjektleder: Ester Torill Blikås

Status: Avsluttet

Et omfattende prosjektet der målet var å integrere aktiv omsorg i større grad i den daglige behandling og pleie av pasientene ved sykehjemmet.

Bakgrunn for prosjektet

Stortingsmelding 25 vektlegger ”aktiv omsorg” som et viktig satsningsområde for å skape en mest mulig aktiv og meningsfull tilværelse for pasienter i fellesskap med andre. Ifølge lov om sosiale tjenester §4-3 har kommunen plikt til å yte et adekvat tjenestetilbud til personer med egenomsorgssvikt – herunder også muligheten til å ta del i aktiviteter.

Hensikt og mål

Tiltakene skal bidra til å gi sykehjemmets pasienter og dagsenterbrukere økt livskvalitet i hverdagen

  • Aktivitetstilbudet skal avspeile brukermedvirkning
  • Aktiviteter skal være tilpasset behov og ferdighetsnivå
  • Aktivitetstilbudet skal være allsidig og avspeile den lokale kulturaktiviteten
Tips en venn Skriv ut