Forsiden/Utviklingssentre/Hedmark/Aktiviteter Hedmark

Pågår

Pasientsikkerhet – arrangere læringsnettverk

USHT tilbyr læringsnettverk innenfor innsatsområdene utviklet av pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7.

Pårørendearbeid basert på pårørendeveilederen

Spre kunnskap om den nasjonale veilederen om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Økt kompetanse om støttetiltak til pårørende og pårørendes rettigheter.

Oppfølging av pasientsikkerhetsprogrammet

Tidsrammen for et læringsnettverk er 9 måneder. Deltagerne får gjennomgått alle fasene i forbedringsarbeidet knyttet til aktuell tiltakspakke.

Fagnettverk for velferdsteknologi i Innlandet (Hedmark og Oppland)

Det er satt ned en arbeidsgruppe av aktuelle ressurspersoner som skal utvikle et fagnettverk for ressurspersoner som arbeidet med velferdsteknologi i Hedmark og Oppland.

Etablering av demensnettverk i Hedmark

Demenskontakter i kommunene ble invitert til nettverkstreff for å etablere et demensnettverk i Hedmark.

Avsluttet

Ingen