Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

ABC-kompetansetiltak (seminarer og studiegrupper) i Østfold-kommunenes helse- og omsorgstjenester

Publisert 29. april 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Alle kommuner som har søkt tilskudd for ABC-aktiviteter er invitert til samlinger og oppstart av studiegrupper.

Prosjektansvarlig:

USHT Østfold

Prosjektleder: Mona Bekkhus-Wetterberg mbw@eidsberg.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Østfold
Status: Pågående
Periode: 2018 - 2020
Ferdig: 2020

Foto: Skjermbilde https://abc.aldringoghelse.no/

Bakgrunn

USHT Østfold tilbyr opplæring / heldagssamlinger i alle aktuelle ABC-permer fra Aldring og helse. Kommunene søker kompetanse-tilskuddsmidler fra Fylkesmannen.

Mål

Alle kommuner som vil delta i kompetansehevende tiltak inviteres til samarbeid og dialog. Det er ulike kontaktpersoner i kommunene som tilrettelegger arbeidet.

Tiltak

Det gjennomføres heldagssamlinger for de ulike permene (Demensomsorg, Eldreomsorg, Mitt livs ABC m.fl.) hvert halvår. 

Materiell

Egen perm for hvert område, se abc.aldringoghelse.no

Resultater

Kommunene har fått delta i opplæringen på ulike steder i Østfold. 

Samarbeidspartnere

  • Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse.
  • Fylkesmannen
  • Andre fagressurser/forelesere