Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

ABC Velferdsteknologi i Telemark

Publisert 17. september 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Velferdsteknologiens ABC har som mål å gi ansatte i de kommunale helse og omsorgstjenestene grunnleggende kompetanse i tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi, slik at de kan delta i vurdering, utvikling, implementering og oppfølging av nye helse og omsorgstjenester i kommunene

Prosjektansvarlig:

Et samarbeid mellom USHT Telemark og USHT Vestfold.

Finansiering: Fylkesmannen i Telemark og Vestfold bidrar med kompetansemidler

Prosjektleder: Kristine Nybø Selander: Kristine.nybo.selander@porsgrunn.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Telemark
Status: Pågående
Periode: Løpende
Ferdig: Eldre

Foto: Faksimile ks.no

KS har i samarbeid med SINTEF og Høgskolen i Sørøst-Norge utviklet en tverrfaglig opplæringspakke for ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

USHT har fått i oppdrag av helsedirektoratet å bidra til gjennomføringen av Velferdsteknologiens ABC i kommunene

USHT Telemark og Vestfold har valgt å samarbeide om dette

Metode og tiltak

Velferdsteknologiens ABC består av 5 ulike emner presentert i 5 hefter

Opplæringen gjennomføres i seminarer, i gruppe og som egenstudier

Varighet beregnes til 6 – 7 måneder

Gruppene er tverrfaglig sammensatt med 6 – 8 deltagere som møtes omtrent en gang i måneden.  Flere kommuner kan samarbeide hvis gruppen blir for liten.

Hver kommune har en kontaktperson og hver gruppe må utpeke en gruppeleder

USHT tilbyr

  • informasjonsmøte med kommuner som ønsker å starte opp
  • samarbeid med kommunens kontaktperson
  • bistå i gruppesammensetning hvis flere kommuner samarbeider
  • tre fagseminarer i løpet av opplæringsperioden
  • kursbevis for gjennomført ABC
  • evaluering av gjennomføringen i dialog med ABC kontakter og deltakere

Innholdet i fagseminarene er en fordypning av temaene i ABC heftene, erfaringsutveksling og refleksjon.

Erfaringer så langt

Etter første gjennomføring fra september 2017 til april har vi fått overveiende gode tilbakemeldinger på innholdet i temaheftene og i seminarene.

Kommuner som jobber med innføring av en eller flere teknologier ser ut til å ha størst utbytte av opplæringen.

Samarbeidspartnere

Kommunene i Telemark og Vestfold
USHT Vestfold
Fylkesmannen i Telemark og Vestfold