Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 500506893

Fagnettverk og kompetanseutvikling innen digitalisering og velferdsteknologi

Publisert 08. april 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

USHT Buskerud skal drifte nettverk for faglig påfyll og sørge for erfaringsdeling. Vi vil også tilby ansatte opplæringsprogrammet Velferdsteknologiens ABC.

Prosjektansvarlig:

USHT-Buskerud

Finansieringskilde: Fylkesmannen i Oslo og Viken

Kontaktpersoner ved USHT:
May Brith B Korgerud, may.brith.b.korgerud@ringerike.kommune.no
Borghild Ulshagen, bul@hallingdal.no
Nadine Mielk, nadine.mielke@kongsbeg.kommune.no
Line Ek Andreassen, liandr@drmk.no

ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Buskerud
Status: Pågående
Periode: 2019 -
Ferdig: Eldre

Bakgrunn
Sterkt fokus på velferdsteknologi i utvikling av gode tjenester.

Mål
Målrettet bruk av velferdsteknologi

Hva skal vi gjøre?
Velferdsteknologiens ABC – en ABC fra Helsedirektoratet og KS. Kommunene har ansvar for drift og gjennomføring. USHT Buskerud har mulighet for deltakelse i ev. arbeidsgruppe for planlegging av innhold og gjennomføring.

Nettverk for Digitalisering og Velferdsteknologi. To dagssamlinger i 2019 en vår og en høst. USHT Buskerud har ansvar for drift og gjennomføring i samarbeid med Fylkesmannen.

Aktiviteten har bidratt til kompetanseheving innen området både hos ledere og medarbeidere.

Viktig å ha fokus på digitalisering som forutsetning for implementering av velferdsteknologi.

Det er utviklet ulike modeller for gjennomføring av Velferdsteknologiens ABC.
Samlinger for nettverket er arbeidsverksteder for utvikling av samarbeid med næringslivet.

Samarbeidspartnere
Fylkesmannen i Oslo og Viken, Universitetet i Sørøst-Norge, Vestre Viken HF og næringslivet