Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Demensplan 2020 og kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming: Kompetansebygging - Demensomsorgens ABC og Mitt Livs ABC

Publisert 01. oktober 2019 | Oppdatert 02. oktober 2020

Stor aktivitet i kompetanse bygging! Opplæring i Demensomsorgens ABC og Mitt Livs ABC til 17 av våre kommuner i Hordaland.

Prosjektansvarlig:

USHT Vestland (Hordaland) tilrettelegger og gjennomfører ABC-seminarene.
USHT er en underleverandør for Aldring og helse

Finansieringskilde:
USHT Hordaland og  Helsedirektoratet ved Aldring og helse

Prosjektleder: Sønneve Teigen: Sonneve.Teigen@bergen.kommune.no
Tema: Aktivitet
Fylke: Hordaland
Status: Pågående
Periode: 2016 -

Bakgrunn

USHT i Hordaland har som en del av samfunnsoppdraget innen området Demensplan 2020 og Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming, tilbudt opplæring i Demensomsorgens ABC og Mitt Livs ABC til. Vi driver opplæringen i regi av Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og Helse.

Mål

Øke kompetansen om Demens og Utviklingshemming hos ansatte ute i kommunehelsetjenesten

Metode / tiltak

 • Fagseminarer - heldags
 • Selvstudie
 • Refleksjonsgrupper

Vi har hatt fokus på å bruke gruppearbeid på fagseminarer til å omfatte forbedringsområder som deltakerne kan prøve ut på den enkelte arbeidsplass.

Vi har gode erfaringer etter å ha opprettet et felles nettverk for alle ABC kontakter. (Både i Demensomsorgens ABC og Mitt livs ABC)

Et særlig viktig punkt er at erfaringsdeling i nettverket synliggjør mange felles utfordringer og muligheter for ansatte som jobber i de ulike tjenestene. 

Erfaringsdeling i tillegg til et fagtema på nettverksmøtene blir godt evaluert. 

Bruke gruppearbeid på fagseminarer til å omfatte forbedringsområder som deltakerne kan prøve ut på den enkelte arbeidsplass.

Etablere felles nettverk for ABC-kontakter uavhengig av tema/ område.

Aktiviteter 2020

Totalt  10 av 11 seminarer knyttet til Demensomsorgens ABC og Mitt livs ABC er utsatt p.g.a koronaviruset.

Nye datoer er avtalt  for høsten. USHT Vestland ( Hordaland) reiser ut i kommunene og gjennomfører seminarene.

Det blir felles nettverksamling for alle ABC-kontakter 26. november.

Andre aktiviteter  som skal gjennomføres høsten 2020 er:

 • Fagdag om Demens 27. oktober
 • Musikkbasert miljøbehandling 3. september i Kvam 25. november i Bergen
 • Personsentrert omsorg:
  • VIPS kurs (à 2 dager kurs 8-9 desember)
  • TID kurs- (à 2 dager 16-17 november)

Resultater ved avslutning av prosjektet/aktiviteten

Demensomsorgens ABC:

Våren 2019 - 292 deltakere

 • 110 deltakere fra 3 kommuner deltok på Perm 1
 • 182 deltakere fra 15 Kommuner deltok på Perm 2

Høsten 2019 - 160 deltakere

 • Oppstart for 5 kommuner med 106 deltakere på Perm 1
 • Oppstart for 3 kommuner med 54 deltakere på Perm 2

Heldagssamlingene vår og høst ble arrangert i: 
Voss, Kvam, Os, Fusa, Askøy, Lindås, Bergen

Mitt Livs ABC:

Våren 2019 - 265 deltakere

 • fra 14 kommuner deltok på perm 1

Høsten 2019 - 314 deltakere

 • Oppstart for 8 kommuner med 118 deltakere på perm 1
 • Oppstart for 13 kommuner med 196 deltakere på perm 2

Heldagssamlingene vår og høst ble arrangert i Os, Voss, Masfjorden, Lindås, Radøy og Kvam.

Musikkbasert Miljøbehandling: 

Høsten 2019:   13 deltakere fra 4 kommuner

Nettverk for ABC-opplæringen innen Demensomsorgens ABC og Mitt Livs ABC

Felles nettverkssamling for ABC kontaktene i alle 23 kommunene i vårt nedslagsfelt ble arrangert vår og høst 2019 i Bergen

USHT Hordaland har i 2019 gjennomført totalt 28 fagseminarer i ABC opplæringen fordelt på 9 ulike kommuner.

Samarbeidspartnere

Forelesere fra Aldring og Helse, SESAM og Olaviken psykiatriske sykehus