Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 168641767

Kompetansebygging ved ABC-opplæring

Publisert 29. juni 2020 | Oppdatert 04. september 2020

ABC-studiene gir faglig utbytte og øker kompetansen for ansatte både med og uten formell utdanning.

Prosjektansvarlig: Anne Marit Bygdnes
Prosjektleder: Anne Marit Bygdnes
ProsjektlederX: May Iren Bendiksen
Tema: geriatri – sykdomslære – aldring - omsorg
Fylke: Troms og Finnmark (Troms)
Status: Pågående
Periode: 2020 - 2021
Ferdig: 2021

Bakgrunn

USHTs samfunnsoppdrag innbefatter Demensplan 2020, Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming og kvalitetsreformen Leve hele livet.  Som et ledd i kompetansebygging på disse områdene tilbys ulike ABC læringsprogram utviklet av Aldring og Helse, nasjonal kompetansetjeneste, til kommunene i Troms.

Mål

Målet er å stimulere til kompetanseutvikling innen helse- og omsorgstjenesten i Troms

Metode/tiltak

USHT Troms og Finnmark (Troms) arrangerer Eldreomsorgens ABC Geriatri og Eldreomsorgens ABC Aldring og omsorg i 2020

Kommunene Kvænangen, Tromsø, Karlsøy og Storfjord, med til sammen 115 deltakere, gjennomfører i 2019 – 2020 studiet Eldreomsorgens ABC Geriatri. Siste fagseminar arrangeres 15.oktober 2020.

Eldreomsorgens ABC Aldring og omsorg vil tilbys kommunene i Troms høsten 2020. Fagseminarene vil bli lokalisert til Harstad.