Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 614431052

Nettverk og opplæring innen demensomsorg

Publisert 08. april 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

USHT Buskerud skal drifte nettverk for kontaktpersoner innen fagområdet for demens i kommunehelsetjenesten i samarbeid med Fylkesmannen. Vi skal tilby informasjon og gjennomføre opplæring i demensomsorgens ABC, geriatri og psykiatri og aldring og hukommelsesstimulerende terapi.

Prosjektansvarlig:

USHT-Buskerud

Kontaktpersoner ved USHT:
May Brith B Korgerud: may.brith.b.korgerud@ringerike.kommune.no
Borghild Ulshagen: bul@hallingdal.no
Nadine Mielke: nadine.mielke@kongsbeg.kommune.no
Line Ek Andreassen: liandr@drmk.no

Finansieringskilde: Fylkesmannen i Oslo og Viken i samarbeid med USHT

ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Buskerud
Status: Pågående
Periode: 2019 -
Ferdig: Eldre

Bakgrunn
Nettverk i samarbeid med fylkesmannen.
På bakgrunn av en samarbeidsavtale med Aldring og helse.
Styrke demensarbeidet og bidra til kunnskapsheving i den enkelte kommune.

Mål
Kunnskapsspredning og kompetanseløft for kommunehelsetjenesten.

Metode / tiltak

Felles for alle:
Demensomsorgens ABC - Faggruppe: Uten helsefaglig kompetanse, Helsefagarbeidere og 3-åringer som ressurser i gruppene. Oppstart av permer områdevis (Kongsberg, Ringerike, Hallingdal) med mulighet for deltakelse på tvers av områder ved behov. Kartlegge behov for ny oppstart av Demensomsorgens ABC og oppstart av Eldreomsorgens ABC.

Palliasjon og demens - Digital kurspakke fra Aldring og helse er åpen for alle og klar til bruk: https://www.aldringoghelse.no/e-l%C3%A6ring/palliasjon-og-demens_/

Nettverk for Demenskontakter - To dagssamlinger i 2019 en vår og en høst. USHT har ansvar for drift og gjennomføring i samarbeid med Fylkesmannen.

Oppstart av hukommelsesstimulerende terapi i samarbeid med aldring og helse.

Lokale aktiviteter:

Ringerike:

 • Verdens Deliriumdag 14.03.19

Hallingdal:

 • Verdens Deliriumdag 14.03.19
 • Arrangert 2 fagdager innen demens 6 og 7 februar
 • ABC grupper i demensomsorgen i Gol, Nes og Ål
 • Fag- og gjennomføringskoordinator  deltar demensnettverket for  Hallingdal vår og haust.

Kongsberg:

 • Fagdag – Kongsbergområde
 • Verdens Deliriumdag 14.03.19
 •  ABC» «Eldreomsorgens ABC» 

Drammen:

 • Verdens Deliriumdag 13.03.19
  USHT Buskerud planlegger aktiviteter for kommunen denne dagen i samarbeid med Vestre Viken HF Drammen Sykehus. Nærmere informasjon kommer.

Kontinuerlig arbeid av kunnskapsspredning både med ABC opplæring og nettverksarbeid har bidratt til utvikling gjennom kunnskap.

Tiltak
Informere om samarbeid med fylkesmannen om nettverksarbeid.
Kurspermer fra aldring og helse.

Resultater vil publiseres her ved avslutning av prosjektet/aktiviteten.

Samarbeidspartnere
Fylkesmannen i Oslo og Viken