Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Velferdsteknologi i Troms

Publisert 23. januar 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Mange kommuner i Troms var i ferd med å innføre velferdsteknologi. Via dette prosjektet ville vi gi ledere og ansatte i Troms kunnskap om velferdsteknologi ved å viderebringe kunnskap fra velferdsteknologiprogrammet i Tromsø kommune kombinert med opplæringspakken Velferdsteknologiens ABC.

Prosjektansvarlig:

USHT Troms

Prosjektleder: May Iren Bendiksen may.iren.bendiksen@tromso.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Troms
Status: Avsluttet
Periode: August 2017- juli 2018
Ferdig: 2018

Bakgrunn

Det er et politisk mål at velferdsteknologi skal være integrert som et tilbud i helse- og omsorgstjenestene i kommunene i Norge innen 2020. Dette vil bety nye arbeidsformer og nye tjenester. For en vellykket prosess med hensyn til implementering av velferdsteknologi, er man avhengig av at ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten er med og driver prosessen. Det vil kreve at de har kunnskap om velferdsteknologiske muligheter og om hvordan de skal ta teknologien i bruk.

Tromsø kommune har deltatt i «Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi 2014-2020». Gjennom deltakelsen i det nasjonale programmet for velferdsteknologi har kommunen opparbeidet seg viktig kompetanse som brukes videre i satsing og spredning innenfor teknologiområdene. Representanter fra velferdsteknologiprogrammet har forelest om erfaringer fra prosjektet i ulike fora, men ser behov for en mer systematisk opplæring over tid.

Mål og hensikt

Hovedmål:

Ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten i Troms har økt kompetanse og forståelse for bruk av velferdsteknologi.

Delmål 1: Ledere og ansatte har kunnskap om tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi

Delmål 2: Ledere og ansatte har kunnskap om brukerbehov og brukermedvirkning knyttet til velferdsteknolog

Delmål 3: Ledere og ansatte har kunnskap om lovverk, etikk og bruk av faglig skjønn knyttet til bruk av velferdsteknologi

Delmål 4: Ledere og ansatte har kunnskap om de ulike delene ved prosessen i utprøving og vurdering ved bruk av velferdsteknologi

Delmål 5: Ledere og ansatte har kjennskap til overgangen fra prosjekt til drift, og hvilke roller de har i denne prosessen

Tiltak og gjennomføring

Opplæringen bestod av selvstudie, lokale refleksjonsgrupper og fagseminar. For å gi flest mulig ansatte mulighet for å delta, ble fagseminarene arrangert i de ulike regionene - i Nord-Troms, i Tromsø og i Midt-Troms/ Sør- Troms. Det ble til sammen gjennomført 9 fagseminar. Tre fagseminar høsten 2017 og 6 fagseminar våren 2018. Et fagseminar hadde også overføring via Skype. Se rapport for mer informasjon.

Resultater

Rundt 180 deltakere fra 17 kommuner gjennomførte læringsprogrammet Velferdsteknologiens ABC i perioden fra 30.10.17 til 5.6.18 og tilbakemeldingene var gjennomgående positive.

Samarbeidspartnere

Senter for omsorgsforskning, nord, velferdsteknologiprogrammet Tromsø kommune, velferdsteknologiprogrammet Nord-Troms, Løkta Interkommunal kvalitetsutviklingsenhet for helse- og omsorgstjenestene i Midt-Troms, velferdsteknologiprosjekt Harstad kommune.