Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Velferdsteknologiens abc

Publisert 12. mars 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

USHT Nordland vil bistå kommunene i Nordland i å arrangere oppstartssamling knyttet til Velferdsteknologiens ABC  - et opplæringsprogram for ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Prosjektansvarlig:

USHT Nordland bidrar som samarbeidspartner med RKK til gjennomføring av oppstartssamling og gjennomføring av samling 3 i  Velferdsteknologiens ABC i kommune.

Finansieringskilde: Det ble søkt Fylkesmannen i Nordland om tilskudd fra ordningen Omsorg 2020 – innføring av velferdsteknologiske løsninger til videre spredning av Velferdsteknologiens abc, våren 2018. Søknaden ble avslått. USHT gjennomfører spredningsarbeidet i samarbeid med RKK der deltakerne finansierer egen deltakelse og USHTs kursholder.

Prosjektleder: Marion Knutsen Marion.knutsen@vestvagoy.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Nordland
Status: Pågående
Periode: 2018 og 2019
Ferdig: 2018

Foto: Faksimile ks.no

Bakgrunn

Velferdsteknologi er et satsningsområde for USHT.

Mål

Målet for opplæringen er å gi en forståelse for hvilke utfordringer vi står overfor, hvorfor endringer bør skje nå, og hvilke roller ansatte har i de ulike fasene av endringsprosessene.

Metode og tiltak

  • USHT ilbyr oppstart og gjennomføring til kommuner via Regionale kontor for kompetanseutvikling (RKK)
  • Gjennomføre samling en og tre for deltakerkommunene
  • Gjennomføre sluttevaluering blant deltakerne

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Emnene dekker sentrale tema som lovverk og etikk, metoder for kartlegging av brukerbehov og eksempler på teknologiske løsninger som er i bruk i kommunene i dag. Det er også lagt vekt på å vise hvordan kommunene kan teste ut velferdsteknologi i praksis, hva som kreves av oppfølging og evaluering underveis, og hvorfor det er viktig å dokumentere erfaringer fra utprøvingen. Sist, men ikke minst, tas det opp hva som kjennetegner overgangen fra prosjekt til ordinær drift, og hvordan hele virksomheten må jobbe sammen for å sikre at nye løsninger tas inn i den ordinære driften på en god måte.

I spørreundersøkelse blant deltakernes arbeidsgivere, gis det uttrykk for at de ansatte som har deltatt i abc-opplæringen deltar mer aktivt i diskusjoner rundt velferdsteknologi. De har forslag til tiltak og de bidrar til engasjement på eget arbeidssted.

Erfaringer

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Bruke god tid på lovverk og etikk da dette emnet kan være utfordrende for mange deltakere.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre utviklingssentre?

USHT Nordland tilbyr gjennomføring av oppstartssamling og samling 3 til øvrige kommuner/regioner i Nordland gjennom RKK

Informasjon i USHTs nyhetsbrev til kommuner/regioner som ønsker gjennomføring av Velferdsteknologiens abc om å ta kontakt med oss via sitt lokale RKK.

Resultater

Tiltakspakken er i 2018 spredt til 15 kommuner i Nordlandsregionene Lofoten, Vesterålen og Salten

Det planlegges gjennomføring på Helgeland for 10 kommuner våren 2019.

Samarbeidspartner

RKK.