Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Velferdsteknologiens ABC: Oppstart Finnmark

Publisert 19. september 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

USHT Finnmark arrangerer oppstartsseminar for Velferdsteknologiens ABC 27.09.18 på Scandic hotell i Alta.

Prosjektansvarlig:

USHT Finnmark har hovedansvar for invitasjon og rekruttering av deltakerkommuner samt planlegging og oppfølging av opplæringen.

Deltakerkommunene vil evaluere opplæringen etter avsluttet arbeid.

Finansiseringskilde: Opplæringspakken er finansiert gjennom et samarbeid mellom USHT Finnmark og Fylkesmannen i Finnmark

Prosjektleder: Hild Ulvang. Hild.ulvang@sor-varanger.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Finnmark
Status: Pågående
Periode: September 2018 – Juli 2019
Ferdig: Eldre

Bilde: Faksimile ks.no

Bakgrunn

Bredere implementering av velferdsteknologiske løsninger er et politisk ønske og kan bidra til økt trygghet og bedre tjenester for brukere og pårørende. Velferdsteknologiske løsninger har også vist seg å ha en effektiviserende effekt på bruk av ressurser knyttet til helse- og omsorgstjenestetilbudet i kommunene.

Mål

Ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten i Finnmark har økt kompetanse og forståelse for bruk av velferdsteknologi.

  • Ledere og ansatte har kunnskap om tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi
  • Ledere og ansatte har kunnskap om lovverk, etikk og bruk av faglig skjønn knyttet til bruk av velferdsteknologi
  • Ledere og ansatte har kunnskap om de ulike delene ved prosessen i utprøving og vurdering ved bruk av velferdsteknologi
  • Ledere og ansatte har kjennskap til overgangen fra prosjekt til drift, og hvilke roller de har i denne prosessen

Metode og tiltak

Opplæring vil bestå av fagseminar, selvstudium og selvdrevne studiegrupper «ABC-modellen». USHT vil ha ansvar for organisering av, og gjennomføringen av fagseminar i Velferdsteknologiens ABC i Finnmark, samt en oppfølging av gruppearbeidet mellom fagseminarene.

Programmet består av 5 studiehefter som benyttes til selvstudium (KS). Det etableres studiegrupper (første samling) innad på eller på tvers av avdelinger. Det er viktig med tverrfaglighet i gruppene da dette gir et bredere perspektiv og økt utbytte av opplæringen. Gruppemedlemmene skal selv lese seg opp på studiematerialet på forhånd og diskutere fagstoffet i studiegruppen. I tillegg kommer det arbeids- og refleksjonsoppgaver som skal løses av studiegruppene.

Organisering av gruppearbeid skjer lokalt og organiseres med en ABC-kontakt i kommunen og en gruppekontakt per gruppe.

Samarbeidspartnere

Fylkesmannen i Finnmark     
Sør-varanger kommune
Velferdsteknologinettverk i Finnmark