Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 956560726

Hverdagsmestring som tankesett og hverdagsrehabilitering som metode

Publisert 09. april 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

At hverdagsmestring etableres og implementeres som en grunnleggende ideologi for personer med funksjonstap og for ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Samt å øke verdisynet på hverdagsrehabilitering hos ansatte.

Prosjektansvarlig:

USHT-Buskerud

Kontaktpersoner ved USHT Buskerud:
Norunn Størdal: Norunn.stordal@drmk.no
Line Ek Andreassen: liandr@drmk.no
Borghild Ulshagen: bul@hallingdal.no
Nadine Mielke: nadine.mielke@kongsberg.kommune.no

ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Buskerud
Status: Pågående
Periode: 2019
Ferdig: Eldre

Bakgrunn for aktiviteten

Mestring og hverdagsrehabilitering trekkes frem i føringer fra Helse og omsorgsdepartement (Omsorg 2020). Hverdagsrehabilitering er del av den kommunale Helse og omsorgstjenesten i Buskerud.

Hva ønsker vi å oppnå med dette?

Opprettholde kompetansen i alle ansattgrupper i Helse- og omsorgstjenesten. Stimulere til og formidle ny kunnskap innen temaområdet.

Hva skal vi gjøre - metode og tiltak

Hallingdal:

  • Tilby informasjon og veiledning.
  • Tilby opplæring knyttet til «Sterk og stødig»

USHT-koordinator deltar i Hallingdal sitt rehabiliterings-nettverk. Tilby opplæring til knyttet til «Sterk og stødig»

Kongsberg:

Sterk og stødig:

  • Tilbud om kurs til frivillige som vil starte Sterk og stødig treningsgrupper i kommunen. Frivillige instruktører vil få veiledning og bli fulgt opp av fysioterapeut/ergoterapeut i kommunen
  • Koordinering av implementering i kommuner som har startet opp 
  • Stimulering til nettverksarbeid i Kongsbergområdet
  • Tilbud om dagskurs i Motiverende Samtale (MI) til alle ansatte i HO

Drammen:

Alle kommunene i Drammensområdet har egne, ulike aktiviteter i forhold til hverdagsmestring.

MI-kurs (Motiverende Intervju/Samtale) - Tilbud om kurs i MI blir satt opp av USHT Buskerud etter kartlegging av behovet i kommunene i Drammensområdet. Det er gjennomført en rekke kurs tidligere år. Det gjennomføres årlig oppfølgingskurs. Det er satt opp en erfaringssamling for de som har deltatt på MI-kurs.

USHT Buskerud kan bidra med erfaring- og kunnskapsdeling mellom kommunene.

Samarbeidspartnere

I tilbudet “Sterk og stødig” ha flere kommuner samarbeid med frivilligheten i egen kommune.