Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 501457602

Undervisning og veiledning innen Psykisk helse og rusarbeid

Publisert 09. april 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

USHT Buskerud skal tilby undervisning og veiledning om Recovery i tjenester til mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus, samt initiere til nettverk for ansatte. Ansatte vil også få tilbud om opplæring i Eldreomsorgens ABC - perm «Psykiske sykdommer i eldre år».

Prosjektansvarlig:

Forskningsamarbeid mellom USN, samarbeidskommunene i Nye Drammen og USHT-Buskerud

Kontaktpersoner ved USHT Buskerud:
May Brith B Korgerud: may.brith.b.korgerud@ringerike.kommune.no
Borghild Ulshagen: bul@hallingdal.no
Nadine Mielke: nadine.mielke@kongsberg.kommune.no
Line Ek Andreassen: liandr@drmk.no

Finansieringskilde: Forskningssamarbeidet: Tilskudd til brukere med store og sammensatte behov – Fylkesmannen i Oslo og Viken, Ekstrastiftelsen, USN

ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Buskerud
Status: Pågående
Periode: 2019 -
Ferdig: Eldre

Bakgrunn - hvorfor startet vi med dette?

Behov for at brukere skal ha mer ansvar i eget liv og endre perspektiv fra behandling til myndiggjøring.
Recovery skal være et holdningsskapende tankesett.

Hva ønsker vi å oppnå - mål?

Utvikling av recovery-orienterte tjenester og rekruttering av erfaringskompetanse.
Å styrke brukermedvirkning, brukerperspektivet og erfaringskompetansen i tjenestene.

Hva skal vi gjøre - metode og tiltak

Felles aktiviteter for Buskerud:

Nettverk psykisk helse: Det vil bli et nyopprettet nettverk for ansatte som jobber innen psykisk helse og rusarbeid i Buskerud. Informasjon og oppstart av nettverket vil komme i 2019. USHT Buskerud vil være ansvarlig for drift og gjennomføring av nettverket. 

Lokale aktiviteter:

Ringerike:

  • Kurs i Psykisk helse og geriatri for helsefagarbeidere, ønskelig med oppstart i 2019
  • Faglig forum, kongress psykisk helse

Hallingdal:

  • Samarbeid om kurs psykisk helse, Læring og mestring Hallinghelse. Tilby ABC Psykiske sykdommer i eldre år – Hallingdal.

Kongsberg:

  • Aldring og Helse: Psykisk helse og geriatri, ønsket oppstart 2019

Drammen:

  • Fokuset på Recoveryorienterte tjenester innen Psykisk helse og rusarbeid i Nye Drammen videreføres i 2019
  • Drammen kommune og Nedre Eiker kommune har mottatt midler til to 100% stillinger som erfaringsmedarbeidere, en til hver kommune. Svelvik kommune har allerede ansatt en erfaringskonsulent i 100% stilling. Utprøving av erfaringskompetanse både innenfor Psykisk helse og rusarbeid står i fokus for tiden frem til kommunesammenslåing 2020. I tillegg skal Nye Drammen inn i et forskningssamarbeid om implementering av Recovery med USN v/Trude Klevan.  forskningssamarbeid.
  • Recovery “Inspirasjonsdag”. Målgruppen vil være: brukere, ledere og andre medarbeidere.

Hvordan har det bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Recoveryverksted (lavterskeltilbud driftet av brukere for brukere), inspirasjonsdag med deling av erfaringer, recoverysamlinger, nettverk for ansatte.

Nyttige erfaringer

Recoverydannelsen i samarbeid med USN (forskningsrapport er utarbeidet).
Opplæring og aktiviteter sammen med brukere, medarbeidere og leder er viktig.

Videre spredning

Samarbeidskommuner i Nye Drammen er med og tilbyr erfaringsdeling via USHT Buskerud til andre kommuner i Buskerud samt andre USHT-er.

Resultater så langt

Dette har lagt grunnlaget for et videre forskningssamarbeid med USN og Nye Drammen for å undersøke nærmere hvordan utvikle recoveryorienterte tjenester.

Samarbeidspartnere

USN