Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 1180054313

Etablering av Kompetansenettverk i alderspsykiatri og rus mot kommunene i Oppland

Publisert 29. september 2020 | Oppdatert 26. oktober 2020

Kompetansenettverket skal bidra til forbedring og utvikling av den kommunale tjenesteutøvelsen, samt til fag- og kompetanseutvikling på tvers av kommunene.

Prosjektansvarlig:

USHT Oppland

Følgeforskning: Følgeforskning ved opprettelse av nettverk og erfaringer knyttet til gjennomføring, samt bruk av nettverk som metode.

Finansieringskilde: Fylkesmannen Innlandet over tilskuddsordningen Kommunalt Rusarbeid

Tema: Fagnettverk, alderspsykiatri, rus
Fylke: USHT Oppland
Status: Pågående
Periode: Høst 2019 -

Bakgrunn

Gjennomført prosjekt i Gjøvik kommune; Kartlegging eldre og rus – kompetanseheving ansatte, ligger til grunn for opprettelsen av kompetansenettverket. Det ble søkt om og bevilget tilskudd fra Fylkesmannen Innlandet, for å videreføre funn, erfaringer og opplæring som ble gitt i prosjektet ut mot kommuner i Oppland.

Mål

Etablere kompetansenettverk innenfor fagområde alderspsykiatri og rus med kontaktpersoner fra kommuner i Oppland. Der målsetningen er fagutvikling, erfaringsdeling, relevant opplæring og nettverksbygging mellom kommuner/regioner.

Metode / tiltak

  • Kompetansenettverk bør inneha/eller via undervisning i kompetansenettverket tilegne seg kompetanse innenfor aktuelle veiledningsmodeller/samtalemetodikk og ulike registrerings-/ kartleggingsverktøy innenfor områdene; rus, depresjon og angst
  • Gjennom etablering av kompetansenettverk i regioner i Oppland fylke bidra til erfaringsutveksling og nettverksbygging mellom kommuner
  • Ha en årlig samling i hele nettverket, ellers møtes regionvis. Bruke videokonferanse.

Fagressursene knyttet til nettverket er samarbeidspartnere fra prosjekt «eldre og rus»: Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom, SI (AFS), Avdeling for Alderspsykiatri SI, Kompetansesenter Rus region Øst, og Mental helse.  

Resultater

  • Planlegging og markedsføring i forbindelse med etablering av kompetansenettverk våren/høsten 2019
  • Kickoff/oppstart Kompetansenettverk 22.10.19 i samarbeid med Fylkesmannen Innlandet
  • Fortsatt arbeidet ut mot kommunene som ikke deltok
  • Forankring ut i kommunene
  • Regionvise samlinger: Foreløpig plan; samling i Nord-Gudbrandsdal og Valdres regionen i Mars 2020
  • Fagdag alderspsykiatri og rus sent på våren/tidlig høst 2020

Samarbeidspartnere

Fylkesmannen Innlandet, Sykehuset Innlandet, Avdeling for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom, Senter for Omsorgsforskning Øst, NTN.