Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Fagnettverk for demenskontakter i Troms

Publisert 03. juni 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Nettverket ble opprettet for å styrke demenskoordinatorene/demenskontaktene sitt arbeid med personer med demens. 

Prosjektansvarlig:

USHT Troms har ansvar for praktisk koordinering og program, etter oppdrag / i samarbeid med Fylkesmannen i Troms

Finansieringskilde: Fylkesmannen i Troms

Prosjektleder: usht@tromso.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Troms
Status: Pågående
Periode: Kontinuerlig
Ferdig: Eldre

Mål

Målet med dette nettverksarbeidet, er å bidra til at personer med demenssykdom i Troms får et tilfredsstillende tilbud. Nettverket skal bidra til å styrke kompetansen hos ansatte i kommunene og å legge til rette for erfaringsspredning av virksomme tiltak på fagområdet demens.

Metode / tiltak

Etter oppdrag og støtte fra Fylkesmannen skal det gjennomføres to dagers nettverkssamling 17. og 18. september 2019.

Erfaringer

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Felles samling en gang i året med presentasjon av nasjonale føringer og lokale behov. Ellers i året samarbeides det i lokale regioner.

Samarbeidspartnere

USHT Troms og Fylkesmannen i Troms.