Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Medical team sitting and discussing at table

Fagnettverk funksjonshemmede/utviklingshemmede

Publisert 06. september 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Interkommunalt fagnettverk for ressurspersoner i tjenestene til utviklingshemmede.

Prosjektansvarlig:

USHT Vestfold

Finansieringskilde: Fylkesmannen i Vestfold, kompetansemidler

Prosjektleder: Ellinor Bakke Aasen Ellinor.bakke.aasen@sandefjord.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Vestfold
Status: Pågående
Periode: Kontinuerlig
Ferdig: Eldre

Foto: Illustrasjonsbilde

Bakgrunn

Nettverket ble opprettet i 2011 for ansatte som gir tjeneste til personer med utviklingshemming og ulike former for funksjonsnedsettelser. Nettverket består av to til åtte representanter fra hver kommune som arbeider med fagutvikling eller er særlig interessert i fagfeltet.

Nettverkets målsetting:

Nettverkets målsetning er å:

  • Øke kompetansen i de deltakende kommunene og spesialisttjenesten.
  • Styrke det tverrfaglige samarbeidet innen fagområdet på tvers av kommunegrenser, behandlings- og omsorgsnivå.
  • Bidra til kvalitetsutvikling ved å stimulere til utviklingsprosjekter.
  • Samarbeide

Metode / tiltak

Fire møter i året med faglig innhold og erfaringsutveksling.

Samarbeidspartnere

Alle kommunene i Vestfold.