Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Fagnettverk og kompetanseutvikling innen digitalisering og velferdsteknologi

Publisert 10. august 2020 | Oppdatert 10. august 2020

USHT Viken (Buskerud) skal drifte nettverk for faglig påfyll og sørge for erfaringsdeling. Vi tilbyr informasjon om og kan koordinere oppstart av Velferdsteknologiens ABC.

Prosjektansvarlig: USHT Viken (Buskerud)
Prosjektleder: Kontaktperson: Synnøve Sæther, synnove.saether@drammen.kommune.no
Tema: Fagnettverk, ABC-opplæring, Kompetanseutvikling
Fylke: Viken
Status: Pågående
Periode: 2019-2023

Bakgrunn
Føringer fra Helsedirektoratet, samt etterspørsel i kommunene.

Mål
Kompetanseheving og kunnskapsutvikling som gir kommunene muligheter til målrettet bruk av velferdsteknologi.

Hva skal vi gjøre?

  • Velferdsteknologiens ABC – en ABC fra Helsedirektoratet og KS. Kommunene har ansvar for drift og gjennomføring. USHT Viken (Buskerud) har mulighet for deltakelse i ev. arbeidsgruppe for planlegging av innhold og gjennomføring.

 

  • Nettverk for Digitalisering og Velferdsteknologi. To dagssamlinger i 2020 en vår og en høst. Vårsamlingen driftes av USN, Vitensenteret, Vestre Viken, Fylkesmannen i Oslo og Viken og USHT Viken (Buskerud). Høstsamlingen arrangeres av USHT Viken (Buskerud) og Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Aktiviteten har bidratt til kompetanseheving innen området både hos ledere og medarbeidere. Digitale agenter/ressurspersoner har et delegert ansvar for spredning av informasjon fra nettverket til kommunene.

Det er utviklet ulike modeller for gjennomføring av Velferdsteknologiens ABC.
Samlinger for nettverket er arbeidsverksteder for utvikling av samarbeid med næringslivet.

Samarbeidspartnere
Fylkesmannen i Oslo og Viken, Universitetet i Sørøst-Norge, Vestre Viken HF og næringslivet