Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Interkommunalt nettverk i området Buskerud, for kommunekontakter

Publisert 10. august 2020 | Oppdatert 10. august 2020

USHT har skapt et aktivt nettverk av kommunekontakter i Buskerudområdet, og som en konsekvens av dette, oppnådd et godt samarbeid med helseledere i alle tilhørende kommuner.

Prosjektansvarlig: USHT Viken (Buskerud)
Prosjektleder: Kontaktperson: Synnøve Sæther, synnove.saether@drammen.kommune.no
Tema: Fagnettverk. Innovasjon og tjenesteutvikling.
Fylke: Viken
Status: Pågående
Periode: 2020-2023
Ferdig: 2023

Bakgrunn
Behov for samarbeid på tvers av kommunene i Buskerudområdet for å nå målene for USHT.

Mål
Kontaktpersoner i nettverket fungerer som bindeledd mellom ledere, medarbeidere og nettverket (talerør inn og talerør ut).  Kontaktpersoner innhenter ny kunnskap, deler erfaringer og spiller inn aktuelle problemstillinger til USHT Viken (Buskerud). Dette skal føre til økt og mer målrettet deltagelse på kurs og aktiviteter.

Jevnlige møter med helseledere bidrar til forankring av USHT-aktiviteter.

Metode / tiltak

  • Arrangere nettverkssamling for kommunekontakter vår og høst
  • Arrangere lokale nettverk i hvert område

Samlingene for kommunekontakter inneholder informasjon om aktiviteter i USHT Viken (Buskerud). I tillegg har samlingene fokus på kunnskap om implementeringsarbeid, spredning og hvilken rolle kommunekontaktene har. Samlingene i 2020 vil ha fokus på kunnskap om Leve hele livet-reformen og hvordan spre informasjon om denne ut til kommunene

Erfaringer
Å ha samarbeidsavtaler med den enkelte kommune er en forutsetning for et godt nettverk.

Samarbeidspartner
Fylkesmannen i Oslo og Viken