Alle aktiviteter

Tema

Kompetansenettverk for ressurspersoner til palliative kreftpasienter og andre alvorlig syke

Publisert 19. mai 2020 | Oppdatert 26. mai 2020

Kompetansenettverket skal bidra til god kvalitet i tjenestene i kommunene, i tillegg til bedre samhandling med spesialisthelsetjenesten. Nettverket er for kreftkoordinatorer og andre ressurspersoner innen palliasjon i hele opptaksområdet til AHUS (Akershus Universitetssykehus)

Prosjektansvarlig:

USHT Viken (Akershus)

Prosjektleder: Hege Berntzen, hbz@lorenskog.kommune.no
Tema: Nettverk
Fylke: Viken
Status: Pågående
Periode: 2020-

Bakgrunn

Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen (2019) gir både Palliativt senter og Utviklingssenteret ansvar knuttet til nettverk for ressurspersoner i palliasjon. Nettverket er også forankret i retningslinjen for samarbeid mellom AHUS og kommunene/bydelene i opptaksområdet.

Mål

Nettverket skal arbeide for å bygge opp og spre kompetanse i palliasjon og kreftomsorg, i tillegg til å bedre samhandling mellom sykehus og kommuner/bydeler/sykehjem i samme område. Pasienter og pårørende skal oppleve at alle deres behov blir ivaretatt i ulike faser av forløpet. Dette gjøres gjennom medbestemmelse, god symptomlindring, trygghet, kontinuitet og oppfølging. 

Metoder og verktøy

AHUS har ansvar for dette nettverket.

Utviklingssenteret bidrar i planlegging og gjennomføring, med fokus på kunnskapsbasert praksis og metodikk for forbedring og kompetanseheving.

Nye ressurspersoner får tilbud om introduksjonskurs og to dagers grunnkurs, og alle får tilbud om årlig(e) fagdag(er). Lokale områdegrupper får i tillegg tilbud om 12 timer årlig i samlinger.

I tillegg til palliasjon vektlegger vi temaer som forbedringskunnskap, kunnskapsbasert praksis og etikk. Det digitale læringsløpet i lindrende behandling er et ønsket grunnlag for nye ressurspersoner.

Samarbeidspartnere

Palliativt Senter på AHUS, Kompetansesenter for lindrende behandling i Helse Sør-Øst, Kreftforeningen, Enhet for lindrende behandling ved Skedsmotun, Oslo Universitetssykehus og OsloMet.