Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Kompetanseutvikling innen Tjenester til mennesker med utviklingshemming og drift av fagnettverk for vernepleiere

Publisert 18. august 2020 | Oppdatert 18. august 2020

USHT Viken (Buskerud) tilrettelegger for undervisning i Kap 9, Tvang og makt og gir informasjon om og tilbyr deltagelse i Mitt livs ABC. Nettverk for vernepleiere driftes i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Prosjektansvarlig: Kontaktperson: Synnøve Sæther - synnove.saether@drammen.kommune.no
Tema: ABC-opplæring. Fagnettverk. Kompetanseutvikling.
Fylke: Viken
Status: Pågående
Periode: 2018-2023

Oppstart av nettverket på bakgrunn av bestilling fra Fylkesmannen i Oslo og Viken, undervisning i Kap 9, Tvang og makt på initiativ fra vernepleiernettverket.

  • Målet med nettverket er å ha fokus på å rekruttere og beholde vernepleiere i tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne.
  • Målet med kurs og undervisning er fag- og kompetanseutvikling.

Hva skal vi gjøre - metode og tiltak

Felles aktiviteter for Buskerudområdet:

  • Digitale nettverkssamlinger x2 i 2020, fagnettverk for vernepleiere. Tema for 2020 er kvalitetsforbedring i tjenestene.
  • Mitt livs ABC, seminarene gjennomføres digitalt for hvert område.

Utvikling gjennom kunnskap

Vernepleiere i Buskerud får tilbud om å delta på fagsamlinger. Faginnholdet gir økt kunnskap om ulike temaer som er aktuelle for denne faggruppen og kunnskap spres til lokale fora gjennom nettverkskontaktene.

Våre erfaringer

Det er viktig å etablere en gruppe nettverkskontakter, disse har ansvar for spredning av informasjon om samlinger og innholdet i disse til sine avdelinger.

Spredning videre

Nettverkskontaktene har et ansvar for å spre kunnskap innad i sine kommuner.
Spredning til andre USHT´er skjer via USHT samlinger og deling av informasjon om lokale aktiviteter.
USHT Viken (Buskerud) kan også arrangere fagseminarer åpent for alle med informasjon om aktiviteter som foregår.