Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Læringsnettverk i Pasientsikkerhetsprogrammet

Publisert 08. april 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Læringsnettverk som verktøy for implementering av tiltakspakker og forbedringsarbeid i Pasientsikkerhetsporgrammet.

Prosjektansvarlig:

USHT-Buskerud

Finansieringskilde: USHT-Buskerud

Prosjektleder: Arild Stegen, arild.stegen@drmk.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Buskerud
Status: Pågående
Periode: 2018-2019
Ferdig: 2019

Bakgrunn

Ønske fra kommunene i Buskerud å jobbe med forbedringsarbeid og tiltakspakker innen Pasientsikkerhetsprogrammet

Mål

Gi et tilbud om deltakelse i læringsnettverk slik at kommunene står bedre rustet til å jobbe med forbedringsarbeid og pasientsikkerhet.

Metode / tiltak

  • Oppstart av læringsnettverk med samlinger x3 pr år. 
  • Materiell fra pasientsikkerhetsprogrammet.no

Samarbeidspartnere

Pasientsikkerhetsprogrammet