Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Business people meeting at office and use post it notes to share idea. Brainstorming concept. Sticky note on glass wall.

Nettverk for Demenskoordinatorer og demenskontakter

Publisert 08. april 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Nettverk for demenskoordinatorer og demenskontakter i Buskerud.

Prosjektansvarlig:

USHT-Buskerud

Finansieringskilde: USHT-Buskerud

Prosjektleder: Arild Stegen, arild.stegen@drmk.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Buskerud
Status: Pågående
Periode: Kontinuerlig
Ferdig: Eldre

Foto: Illustrasjonsbilde

Bakgrunn
Behov for erfaringsdeling og fagutvikling til disse medarbeiderne.

Mål
Erfaringsdeling og kompetanseutvikling.

Metode / tiltak
Fylkesvise samlinger.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?
Det er behov i kommunene å gi et nettverk og faglig tilbud til koordinatorer og kontakter innenfor fagområdet demens.