Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Business Networking & Diversity

Nettverk for demensteam / hukommelsesteam, fylkesmann og samarbeidspartnere i sykehuset Østfold og på høgskolen i Østfold

Publisert 06. juni 2019 | Oppdatert 22. oktober 2020

Styrke demenskoordinatorene / hukommelsesteamene sitt arbeid med personer med demens. Samarbeid med fylkesmann, spesialisthelsetjenesten (geriatrisk poliklinikk, alderspsykiatrisk avdeling) og høgskolen

Prosjektansvarlig:

USHT Østfold

Finansieringskilde: Tilskudd til nettverket fra Fylkesmann Oslo og Viken

Prosjektleder: Håkon Johansen
Tema: Demens,fagnettverk
Fylke: Østfold
Status: Pågående
Periode: 2019 - to ganger i året

Bakgrunn

Demenskoordinatorer og hukommelsesteam jobber lokalt i egen kommune, og det er svært nyttig for ressurspersonene at de møtes for felles faglige løft og fokus.

Mål

Faglig robuste demenskoordinatorer og hukommelsesteam som har et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten og høgskolen.

Metode og tiltak

Nettverket møtes to ganger årlig. Ressurspersoner innen demensomsorg i Norge foreleser, både innen kommune og i spesialisthelsetjenesten. Faglige drøftinger. Tid for samhandlingsdiskusjoner.

Som faglig møteplass bidrar nettverket til utvikling gjennom kunnskap.

Demenskoordinator / hukommelsesteam kan bidra faglig i egen kommune med ny kunnskap.

Resultater

Faglig nettverk for demenskoordinator og hukommelsesteam i Østfold fylke er startet. Resultater forøvrig publiseres ved avslutning av aktiviteten.

Nettverket er forankret i Demensplan 2020 – Et mer demensvennlig samfunn

Samarbeidspartnere

  • Fylkesmann i Oslo og Viken
  • USHT
  • Arbeidsgruppe bestående av fagpersoner fra kommunene