Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Business people meeting at office and use post it notes to share idea. Brainstorming concept. Sticky note on glass wall.

Nettverk for medarbeidere/ ledere som arbeider med fagutvikling

Publisert 13. mars 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold har fått i oppdrag å etablere et nettverk for medarbeidere/ ledere som arbeider med fagutvikling. Fylkesmannen i Oslo og Viken er oppdragsgiver, og Utviklingssenteret vil bruke nettverket til å støtte virksomhetene i arbeidet med å oppfylle krav i lov/ forskrift som regulerer kommunehelsetjenesten. I år ønsker vi å ha et fokus på kompetanseforvaltning.

Prosjektansvarlig:

USHT Østfold

Kontaktperson: Håkon Johansen, hakon.johansen@eidsberg.kommune.no

Finansieringskilde: Tilskudd fra Fylkesmannen i Oslo og Viken.

ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Østfold
Status: Pågående
Periode: Hele 2019
Ferdig: 2019

Nettverksarbeid kan bidra til å spre kunnskap og engasjement.

Mål

Gjennomføre to samlinger for mellomledere og personer med ansvar for fagutvikling.

Metode / tiltak

Samlingen gjennomføres som halvdagsmøter. Først forelesning av en anerkjent fagressurs (45 til 90 minutter). Deretter erfaringsutveksling. Utviklingssenteret vil oppfordre til å ha fokus på konkrete forslag til tiltak i fag- og kompetanseutvikling. Første samling vår 2019 vil ha kompetanseforvaltning som tema.

Erfaringer

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen og andre utviklingssentre?

Alle kommuner inviteres til å sende deltakere til samlingene. Det planlegges å produseres èn podcast mot slutten av 2019 med tema fra samlingene. Podcasten vil være åpent tilgjengelig på Utviklingssenterets nettside.   

Samarbeidspartnere

Kommuner i Østfold.