Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Nettverk og opplæring innen demensomsorg

Publisert 10. august 2020 | Oppdatert 10. august 2020

USHT Viken (Buskerud) skal drifte nettverk for kontaktpersoner innen fagområdet for demens i kommunehelsetjenesten i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Viken. • Vi skal tilby informasjon og gjennomføre opplæring i demensomsorgens ABC. • Gi informasjon om Aldring og helse sitt kurs i hukommelsesstimulerende terapi.

Prosjektansvarlig: USHT Viken (Buskerud)
Prosjektleder: Kontaktperson: Synnøve Sæther, synnove.saether@drammen.kommune.no
Tema: Fagnettverk, Kompetanseutvikling, ABC opplæring
Fylke: Viken
Status: Pågående
Periode: 2019-2023

Bakgrunn

Nettverk i samarbeid med fylkesmannen i Oslo og Viken på bakgrunn av kommunenes behov.

Samarbeidsavtalen med Aldring og helse gir føringer for gjennomføring av opplæringspakken i ABC.

Mål
Kunnskapsspredning og kompetanseløft for kommunehelsetjenesten.

Metode / tiltak

Felles for alle:

Demensomsorgens ABC med tilhørende påbyggingspermer - Oppstart av permer områdevis med mulighet for deltakelse på tvers av områder ved behov. Seminarene vil bli strømmet eller publisert digitalt.

Palliasjon og demens – Informasjon om digital kurspakke fra Aldring og helse som er åpen for alle og klar til bruk: https://www.aldringoghelse.no/e-l%C3%A6ring/palliasjon-og-demens_/

 

Nettverk for Demenskontakter - To samlinger i 2020 en vår og en høst. USHT Viken (Buskerud) har ansvar for drift og gjennomføring i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Videreføring av hukommelsesstimulerende terapi i samarbeid med Aldring og helse. USHT Viken (Buskerud) har ansvar for informasjon og koordinering av tilbudet. Kommunene har selv ansvar for oppstart og drift.

Vi har erfart at bruk av digitale verktøy, som strømming, er en god metode for å nå ut til alle delene av fylket. Ved å delta på seminar eller fagdager via strømmetjenesten reduseres tidsbruken på reisevei.

Samarbeidspartnere
Fylkesmannen i Oslo og Viken, Aldring og helse