Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Psykisk helse og rusarbeid

Publisert 18. august 2020 | Oppdatert 18. august 2020

USHT Buskerud skal tilby informasjon om Recovery i tjenester til mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus, samt initiere til nettverk for ansatte. Ansatte vil også få tilbud om opplæring i Eldreomsorgens ABC - perm «Psykiske sykdommer i eldre år».

Prosjektansvarlig: Kontaktperson: Synnøve Sæther - synnove.saether@drammen.kommune.no
Tema: Bruker- og pårørendemedvirkning. Fagnettverk. Kompetanseutvikling.
Fylke: Viken
Status: Pågående
Periode: 2019-2023

Bakgrunn - hvorfor startet vi med dette?

Nettverket ble opprettet grunnet kommunenes behov for kompetanseutvikling til sine medarbeidere.

Recovery skal være et holdningsskapende tankesett. Behov for at brukere skal ha mer ansvar i eget liv og endre perspektiv fra behandling til myndiggjøring.

Hva ønsker vi å oppnå - mål?

  • Informasjonsspredning, samarbeid på tvers av tjenester og fag- og kompetanseutvikling.
  • Å styrke brukermedvirkning, brukerperspektivet og erfaringskompetansen i tjenestene.

Hva skal vi gjøre - metode og tiltak

  • Nettverk psykisk helse: nettverk for ansatte som jobber innen psykisk helse og rusarbeid i Buskerudområdet. USHT Viken (Buskerud) vil være ansvarlig for drift og gjennomføring av nettverket. Nettverket er åpent for alle tjenester innen helse, sosial og omsorg.
  • USHT Viken (Buskerud) er underleverandør for Aldring og helse og tilbyr opplæringspakken Eldreomsorgens ABC, perm «Psykiske sykdommer i eldre år»
  • USHT Viken (Buskerud) tilbyr informasjon om Recovery i tjenester til mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus, FIT og KAT. 

Kompetansesenteret i Drammen kommune er med i et forskningssamarbeid som omhandler Recovery, FiT og KAT – informasjon og resultater fra dette samarbeidet kan spres. Les mer om prosjektet.

Hvordan har det bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Recoveryverksted (lavterskeltilbud driftet av brukere for brukere), inspirasjonsdag med deling av erfaringer, recoverysamlinger, nettverk for ansatte.

Nyttige erfaringer

Recoverydannelsen i samarbeid med USN (forskningsrapport er utarbeidet).
Opplæring og aktiviteter sammen med brukere, medarbeidere og leder er viktig.

Videre spredning

Drammen kommune tilbyr erfaringsdeling via USHT Viken (Buskerud) til andre kommuner i Buskerudområdet samt andre USHT-er.

Resultater så langt

Dette har lagt grunnlaget for et videre forskningssamarbeid med USN og Drammen for å undersøke nærmere hvordan utvikle recoveryorienterte tjenester.

Samarbeidspartnere

USN, Aldring og helse, Drammen kommune