Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Business people meeting at office and use post it notes to share idea. Brainstorming concept. Sticky note on glass wall.

Rehabilitering

Publisert 13. august 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Interkommunalt fagnettverk for ressurspersoner som arbeider rehabilitering i Vestfold. Nettverket her tre til fire møter i året med erfaringsutveksling og faglige tema. De arrangerer også en til to fagdager.

Prosjektansvarlig:

USHT Vestfold

Finansieringskilde: Fylkesmannen i Vestfold, kompetansemidler

Prosjektleder: Gunnbjørg Furuseth: Gunnbjørg.furuset@sandefjord.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Vestfold
Status: Pågående
Periode: Kontinuerlig
Ferdig: Eldre

Illustrasjonsbilde

Bakgrunn

Nettverket ble etablert i etterkant av rehabiliteringskonferanse arrangert i samarbeid med Fylkesmannen i Vestfold i april 2015.

Nettverket skal arbeide med å sikre kunnskapsbasert praksis, samt utvikling og utveksling av rehabiliteringskompetanse på tvers av kommunegrenser og omsorgsnivå. Det interkommunale fagnettverket skal fremme god praksis og god behandling for pasienten/brukeren.

Nettverkets målsetning er å:

  • Øke kompetansen i de deltakende kommunene og spesialisttjenesten.
  • Styrke det tverrfaglige samarbeidet innen fagområdet på tvers av kommunegrenser, behandlings- og omsorgsnivå.
  • Bidra til kvalitetsutvikling ved å stimulere til utviklingsprosjekter.
  • Samarbeide med Fylkesmannen i Vestfold og Sykehuset i Vestfold om kompetanseheving innen fagfeltet.

Metode / tiltak

Fire møter i året med faglig innhold og erfaringsutveksling.

Samarbeidspartnere

Alle kommunene i Vestfold