Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Business people meeting at office and use post it notes to share idea. Brainstorming concept. Sticky note on glass wall.

Rus og psykisk helse nettverk

Publisert 13. august 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Interkommunalt fagnettverk for ressurspersoner som arbeider innen psykisk helse og rus i Vestfold. Nettverket her tre til fire møter i året med erfaringsutveksling og faglige tema.

Prosjektansvarlig:

USHT Vestfold

Finansieringskilde: Egne midler

Prosjektleder: Ellinor Bakke Aasen: Ellinor.bakke.aasen@sandefjord.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Vestfold
Status: Pågående
Periode: Kontinuerlig
Ferdig: Eldre

Illustrasjonsbilde

Det interkommunale fagnettverket ble opprettet i 2012. Alle kommunene i Vestfold er representert, og 2017 har det vært et en arbeidsgruppe med representanter fra Horten, Tønsberg og USHT som har hatt ansvaret for organiseringen av nettverket. Nettverket er kommunalt, men inviterer spesialisthelsetjenesten og andre samarbeidsparter når det er saker som er aktuelle for dette.

Nettverkets målsetning er å:

  • Øke kompetansen i de deltakende kommunene og spesialisttjenesten.
  • Styrke det tverrfaglige samarbeidet innen fagområdet på på tvers av kommunegrenser, behandlings- og omsorgsnivå.
  • Bidra til kvalitetsutvikling ved å stimulere til utviklingsprosjekter.
  • Samarbeide
  • Erfaringsutveksling

Metode / tiltak

Fire møter i året med faglig innhold og erfaringsutveksling.

Samarbeidspartnere

Alle kommunene i Vestfold