Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 901845132

To fagnettverk innen ernæring i Østfold

Publisert 03. juni 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Det ene fagnettverk har fokus på ernæringsrisiko for personer i sykehjem og hjemmetjenester, og det andre har fokus på ernæringsrisiko for personer med utviklingshemming.

Prosjektansvarlig:

USHT Østfold

Finansieringskilde: Fylkesmannen i Oslo Viken

Prosjektleder: Marit Berger marit.berger@eidsberg.kommune.no Wenche Elisabeth Hammer Wenche.elisabeth.hammer@eidsberg.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Østfold
Status: Pågående
Periode: Oppstart 2019
Ferdig: Eldre

USHT Østfold vil etablere to fagnettverk for fagpersoner som har ernæring som sitt ansvarsområde innen pleie- og omsorgstjenester samt tjenester til funksjonshemmede. I disse nettverkene vil fagpersoner fra tannhelsetjenesten og kokkekompetansen være med å styrke det faglige innholdet i nettverkene.

Bakgrunn

Ifølge nasjonale faglige retningslinjer skal alle som møter helse-og omsorgstjenesten få vurdert sin ernæringsstatus. Kommunene skal sikre at ernæring blir en integrert del v behandlingstilbudet i helse-og omsorgstjenesten.

Mål

Etablere nettverk for fagpersoner som gis mulighet til å dele kunnskap og erfaringer. Likeså kan er dette en arena for faglig påfyll.

Tiltak og gjennomføring

USHT Østfold vil arrangere to årlige nettverkssamlinger. Det etableres en programkomite hvor flere kommuner deltar sammen med representant fra USHT. Komitèen er ansvarlig for å planlegge, gjennomføre og legge til rette for det faglige innholdet ved samlingene.

Samarbeidspartnere

Fylkesmannen Oslo og Viken.