Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Informasjon om basiskompetanse

Publisert 17. september 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Modulbasert basiskompetanse er et tilbud om systematisk kompetanseheving for ansatte i helse-og sosialsektoren i Kristiansand kommune. Det er 6 basismoduler og flere påbyggingsmoduler. Leder og fagutvikler/fagsykepleier planlegger og bestiller moduler ut fra en vurdering av arbeidsstedets opplæringsbehov, og legger dette inn i årsturnus.

ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Vest-Agder
Status: Pågående
Ferdig: Eldre

Skjermbilde fra www.kristiansand.kommune.no

Les mer om basiskompetanse her:

https://www.kristiansand.kommune.no/helse-og-omsorg/utvikling-og-prosjekter/utviklingssenter-for-sykehjem-og-hjemmetjeneste.-vest--agder/informasjon-om-basiskompetanse/