Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 941023698

Opplæringspakke og nettverk innen lindrende behandling

Publisert 08. april 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

USHT Buskerud vil tilby ansatte «Opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt» og informasjon, veiledning og verktøy knyttet til “Livets siste dager”. Vi drifter nettverk innen kreftomsorg og palliasjon i samarbeid med Vestre Viken og tilbyr veiledning for aktuelle prosjekter.

Prosjektansvarlig:

USHT-Buskerud

Kontaktpersoner ved USHT Buskerud:
May Brith Bentzen Korgerud: may.brith.b.korgerud@ringerike.kommune.no
Borghild Ulshagen: bul@hallingdal.no
Nadine Mielke: nadine.mielke@kongsbeg.kommune.no
Line Ek Andreassen: liandr@drmk.no

Finansiseringskilde: Fylkesmannen i Oslo og Viken og Helsedirektoratet

ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Buskerud
Status: Pågående
Periode: 2019 -
Ferdig: Eldre

Bakgrunn

Stort behov for kompetanseheving og tjenesteutvikling innen området palliasjon.
USHT Buskerud har ansvar for å tilby opplæringspakken og skolere mentorer.

Mål

Trygge medarbeidere på alle nivå. God kompetanse som sikrer god palliasjon til alle pasienter, uansett tjeneste.
At tilbud om opplæringspakken når alle kommunene i Buskerud.
God kvalitet på dokumentasjon i livets siste fase.

Hva skal vi gjøre - tiltak og gjennomføring

Digital opplæringspakke lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Tilgang til pakken får kommunene gjennom USHT Buskerud, USHT Buskerud betaler lisens frem til kurspakken blir tilgjengelig gjennom Helsedirektoratet. Gjennomføring av kurspakken krever at kommunene har tilgang på mentorer. USHT Buskerud har ansvar for mentoropplæringen. Mentorene er ressurssykepleiere i palliasjon, kurspakken passer for alle ansatte.

Livets siste dager. SGD/USHT Buskerud følger opp dokumentasjonssystemet “Livets siste dager” og vurderer behov for opplæring sammen med ressursnettverk innen palliasjon og kreftomsorg.

Nettverk for ressurspersoner innen palliasjon og kreftomsorg. Driftes av Palliativ enhet Vestre Viken Drammen sykehus gjennom en arbeidsgruppe hvor USHT Buskerud er representert. Det arrangeres to-dagers grunnkurs i palliasjon for nye ressurspersoner i vårsemesteret i tillegg til to-dagers samling for alle ressurspersoner på høsten. Alle kommuner har ressurspersoner i nettverket.

Utvikling gjennom kunnskap

Både opplæringspakken og nettverket bidrar til kompetanseheving og kvalitetssikring innen relevante tjenester.

Erfaringer vi gjorde oss

Den nettbaserte opplæringspakken gir stor fleksibilitet i forhold til gjennomføring av kompetanseheving på den enkelte arbeidsplass.

Spredning videre

USHT Buskerud tilbyr veiledning for gjennomføring av opplæringspakken ved alle landets USHT.
Nettverket for ressurssykepleiere er del av landsomfattende ressursnettverk.

Materiell

“Opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt”, utviklet ved Høgskolen Innlandet
“Livets siste dager”, et dokumentasjonsverktøy, utviklet av Helse Vest

Samarbeidspartnere

Høgskolen Innlandet, Vestre Viken HF, Helse Vest