Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Opplæringspakke og nettverk innen lindrende behandling

Publisert 10. august 2020 | Oppdatert 17. august 2020

USHT Viken (Buskerud) gir informasjon om «Opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt» og har ansvar for mentoropplæring tilknyttet opplæringspakken. Vi deltar i en arbeidsgruppe som drifter nettverket innen kreftomsorg og palliasjon i samarbeid med Vestre Viken.

Prosjektansvarlig: USHT Viken (Buskerud)
Prosjektleder: Kontaktperson: Synnøve Sæther – synnove.saether@drammen.kommune.no
Tema: Innovasjon og tjenesteutvikling. Kompetanseutvikling.
Fylke: Viken
Status: Pågående
Periode: 2019-2020
Ferdig: 2020

Bakgrunn

Aktiviteten ble igangsatt på etterspørsel fra kommunene i Buskerudområdet.

Mål

  • Økt kompetanse som sikrer god palliasjon til alle pasienter, uansett tjeneste.
  • At tilbud om opplæringspakken i alle kommunene opprettholdes.
  • God kvalitet på dokumentasjon i livets siste fase.

Metode / tiltak

Digital opplæringspakke lindrende behandling og omsorg ved livets slutt - Tilgang til pakken får kommunene gjennom USHT Viken (Buskerud). Gjennomføring av kurspakken krever at kommunene har egne mentorer. USHT Viken (Buskerud) har ansvar for mentoropplæringen. Kurspakken passer for alle ansatte.

Nettverk for ressurspersoner innen palliasjon og kreftomsorg driftes av Palliativ enhet Vestre Viken Drammen sykehus gjennom en arbeidsgruppe hvor USHT Viken (Buskerud) er representert. Nettverket ble avviklet 01.01.2020 – men gjennomfører planlagte aktiviteter for 2020.

Kommunene er oppfordret til å lage nettverk med sine lokalsykehus.

Erfaringer

Den nettbaserte opplæringspakken gir stor fleksibilitet i forhold til gjennomføring av kompetanseheving på den enkelte arbeidsplass.

Finansieringskilde

Tilskudd fra Fylkesmannen i Oslo og Viken