Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bli Almakontakt

Publisert 13. desember 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

I dette kurset blir du bedre rustet til å finne brukertilpassede velferdsteknologiske løsninger, hjelpemidler og tilrettelegginger i det fysiske miljøet for personer med kognitiv svikt og demens. Du trenes i brukerbehovsanalyse og gjør praktiske øvelser med kartleggingsverktøy.

Prosjektansvarlig:

SFF/USHT Oslo

Finansieringskilde: Fylkesmannen

Prosjektleder: Sigrid Aketun (kontaktepost: lone.storgaard@sye.oslo.kommune.no)
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Pågående
Periode: Vår og høst hvert år
Ferdig: Eldre

En Alma-kontakt kan:

  • utføre funksjonsvurdering med bruker i Almas hus
  • kartlegge konsekvenser av kognitiv svikt og demens
  • invitere med seg egne brukere til Almas hus
  • foreta utprøving av kognitive hjelpemidler og slipper skjema T13 og utprøving på NAV Hjelpemiddelsentralen

Bakgrunn

Dette kurset er en del av Senter for fagutvikling og forskning sin satsning på opplæringspakke innen Velferdsteknologi og demens.

Mål

Bidra til mestring i trygge omgivelser for personer med kognitiv svikt og demens uavhengig av bosted.

Metode / tiltak

Tverrfaglig fordypningskurs for helse og sosialfaglig utdannede.  (fortrinnsvis ergoterapeuter, sykepleiere og fysioterapeuter)

Kurset består av en teoridel på 10 timer, en hjemmeoppgave, samt ferdighetstrening hvor deltakeren gjennomgår øvelse i visning av produkter og løsninger tilpasset brukerbehov i Almas hus.

Almas hus har avtale med Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus om å være en utprøvingsarena for kognitive hjelpemidler.

Materiell

Temahefte Velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler. T Holthe, A-B Kjellsberg, V Sværen.

https://butikk.aldringoghelse.no/meny/demens/temahefte-velferdsteknologi-og-kognitive-hjelpemidler

Artikkel. Matching user needs to technology in dementia care:  experiences with the Alma Supervisor Educational Program. T. Holthe, I. Wulff-Jensen. Family Medicine & Primary Care Review 2016; 18, 4: 492–496

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Nettverk av Almakontakter bidrar til kunnskaps innsamling og spredning.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Personer med kognitiv svikt eller demens får anledning til å se og ta på produkter før de bestemmer hva som kan være til hjelp. Ved søknad om kognitive hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen så tar det kortere tid å behandle søknaden.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

Kurset er åpent for deltagere fra hjemmetjeneste, helsehus, sykehjem og sykehus i Oslo.

Resultater

Personer med kognitiv svikt og demens får raskere tilgang til hjelpemidler og teknologi som er til hjelp i dagliglivet.

Samarbeidspartnere

Nasjonalkompetansetjeneste for aldring og helse