Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Publisert 23. mai 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Kompetanseheving i lindrende behandling og omsorg gjennom spredning av ny digital opplæringspakke for helsefagarbeider og annet helsepersonell til kommunene i Hordaland fylke.

Prosjektansvarlig:

USHT Hordaland

Prosjektleder: Sønneve Teigen: sonneve.teigen@bergen.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Hordaland
Status: Pågående
Periode: 2017-2018
Ferdig: 2018

Statusrapport 01.02.2019

Pilotprosjektet med 5 sykehjem i Bergen kommune ble avsluttet juni 2018. Opplæringspakken ble av pilotene svært godt evaluert. Det har i etterkant pågått kontinuerlig spredning i informasjon om opplæringspakken, opplæring av mentorer og oppstart av kandidater i opplæringen.

Status fra USHT Hordaland per 01.02.2019.

 • Alle kommuner i Hordaland har fått skriftlig informasjon om kurspakken og invitasjon til å delta på mentoropplæring.
 • Informasjon og erfaringsdeling fra pilotarbeidet ble presentert i november-18 på Kompetansesenteret i Lindrande behandling Helseregion Vest, sin regionale fagdag om «Livets siste dager» til nettverket for ressurspersoner i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.
 • Det er gjennomført opplæring for 32 mentorer, fordelt på 3 kommuner
 • 30 kandidater har fullført opplæringen og det er tildelt kursbevis
 • 94 nye kandidater er i gang med opplæringen.
 • Flere utlærte mentorer er nå i gang med å planlegge oppstart for kandidater i løpet av våren 2019.
 • Ny mentoropplæring med invitasjon til alle kommuner i Hordaland planlegges juni 2019.

Videre spredning av opplæringspakken, opplæring av mentorer og igangsetting av opplæringen av kandidater, vil fortsette i 2019 og 2020 til alle sykehjem i Bergen og flere kommuner i Hordaland.

Artikkel: Digital opplæringspakke i omsorg ved livets slutt. Piloten var en suksess i Bergen kommune

Mål og hensikt

Opplæringspakken er utviklet av Høgskolen i Innlandet, Elverum på oppdrag fra Helsedirektoratet. Utviklingssentrene i Buskerud og Hedmark var med i utviklingen og piloterte opplæringspakken i Buskerud og Hedmark i 2016/2017. Målet med opplæringspakken er å skape trygghet for pasient, pårørende og ansatte i situasjoner som krever lindrende behandling og god omsorg i livets sluttfase. Derfor må kompetanse styrkes og vedlikeholdes til alle yrkesgrupper som er i pasient- og pårørendekontakt.

Kort om studiet

 • Går over 5 måneder.
 • Gruppestørrelsen er ideelt 6 personer hvorav minst 50 % er helsefagarbeidere.
 • Består av fire emner hvorav hvert emne skal jobbes med individuelt i 3-4 uker før en gruppesamling med mentor for refleksjon og veiledning.

Opplæringspakken skal først prøves ut på fem sykehjem i Bergen. Målet på sikt er å spre opplæringspakken til alle 39 sykehjem i Bergen kommune. USHT Hordaland vil spre informasjon og erfaringer om opplæringspakken til de 22 andre kommunene i vårt nedslagsfelt.

Tiltak og gjennomføring

Klargjøring av USHT sin rolle i opplæringen: 

 • Felles USHT møte med eierne av opplæringspakken ble gjennomført i november 2017.

Informasjon om opplæringspakken er gitt:

 • Til institusjonsledere på sykehjem i Bergen kommune.
 • På den 5. regional fagdagen i Vest om «Livets siste dager».
 • Fortsette informasjonsarbeidet til kommunene i relevante fora i 2018.

Oppstart av opplæringspakken:

 • 5 sykehjem i Bergen er med fra våren 2018.
 • I januar gjennomfører USHT Hordaland opplæring av mentorer/ansvarspersoner tilknyttet hvert sykehjem.

Resultater

 • Oppstart av prosjektet, november 2017
 • Rekrutering av sykehjem, desember 2017
 • Opplæring av mentorer, januar 2018
 • Rekrutering av et utvalg på 6 helsefagarbeidere/ ansatte på hvert sykehjem for gjennomføring av opplæringen, vår 2018

Samarbeidspartnere

Etat for sykehjem, Bergen kommune

Kompetansesenter i Lindrande behandling, Helseregion Vest, 

Produkt

Et digitalt opplæringsprogram.