Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

E-læring i palliasjon/lindrende behandling

Publisert 13. mai 2020 | Oppdatert 14. mai 2020

Vi tilbyr kompetanseheving i palliasjon/lindrende behandling og omsorg gjennom en digital opplæringspakke for helsefagarbeidere og annet helsepersonell i kommunene. Målet med opplæringspakken er å styrke kompetansen på fagfeltet for å skape trygghet for pasient, pårørende og ansatte i situasjoner som krever lindrende behandling og god omsorg.

Prosjektansvarlig:

USHT Trøndelag (Nord) og USHT Trøndelag (Sør)

Prosjektleder: Gro Nina Helberg gohe@verdal.kommune.no
Tema: Fagutvikling
Fylke: Trøndelag
Status: Pågående
Periode: 2019 og videre

På oppdrag fra Helsedirektoratet har Høgskolen i Innlandet sammen med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Hedmark og Buskerud utviklet en opplæringspakke som skal bidra til at ansatte kan videreutvikle sin kompetanse i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Opplæringspakken inneholder opplæringsmateriale med fokus på oppgaver knyttet til behandling og omsorg til pasienter i palliativ fase, og som har behov for lindring av plagsomme symptomer i hele sykdomsforløpet. Også ivaretakelse av pårørende og elementer av aktuelt lovverk blir belyst i opplæringspakken.

Læringsmaterialet består av:

  • En digital utgave i læringsplattformen Canvas.
    Den digitale delen inkluderer tekst, bilder, filmer, lenker, interaktive tester og kildeliste
  • En papirutgave som inneholder tekst om grunnleggende kunnskaper i lindrende behandling og omsorg, med bilder, lenker og kildeliste

Målgruppe for opplæringspakken er helsefagarbeidere og arbeidstakere uten formell kompetanse som arbeider i kommunehelsetjenesten:

- Sykehjem
- Hjemmetjenesten
- Tjenester til mennesker med utviklingshemming

Erfaring viser at også nyutdannede sykepleiere og sykepleiere uten bred erfaring fra palliasjonsfeltet har nytte av opplæringspakken.

Vi i USHT Trøndelag koordinerer opplæringspakken i vår region og er behjelpelig med opplæring av mentorer.

Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål til opplæringspakken.
Interesse meldes til:

USHT Trøndelag (Nord), Verdal, Gro Nina Helberg, tlf. 90 15 37 00

e-post: gohe@verdal.kommune.no

USHT Trøndelag (Sør), Åfjord, May-Britt Næss Strand, tlf. 99 02 40 34

e-post: May.Britt.Ness.Strand@afjord.kommune.no