Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 1070234206

Fakultet for ProACT

Publisert 03. juni 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

ProACT er et dagskurs for opplæring i ABCDE+F observasjoner og vurderinger med igangsetting av adekvate tiltak. Kurset gir også opplæring i strukturert kommunikasjon og be om hjelp til rett tid til rett instans. Samt bidra til bedre journalføring og dokumentasjon.

Prosjektansvarlig:

USHT Østfold.

Kontaktperson USHT: Annette Bjerkenes annette.bjerkenes@eidsberg.kommune.no

ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Østfold
Status: Pågående
Periode: 2018-
Ferdig: Eldre

Pasientene i kommune blir stadig sykere og har et mer komplekts sykdomsbilde enn tidligere som krever økt kompetanse hos de ansatte.

Mål

Styrke ansattes kliniske observasjonskompetanse.

Metode / tiltak

USHT arrangerer fagdag i samarbeid med Sykehuset Østfold, Kalnes for instruktører.

ProACT koordinator/USHT arrangerer 2 fagdager kun for instruktørene i kommunene i Østfold, organiserer bestilling av ProACT-bøker og veileder/bistår instruktører som holder kurs i egen kommune.

Verktøy/materiell

ProACT bøker.

Eget nettverk for instruktører.

Resultater

Det utdannes stadig flere ProACT-instruktører som holder kurs i ulike kommuner.

USHT Østfold har i samarbeid med USHT Buskerud utarbeidet en ny kommuneversjon som vil introduseres for proACT instruktører våren 2019.

Fagdagene gjør at instruktørene kan utveksle erfaringer og motivere hverandre til å bli bedre og holde fokus på kompetanseheving.

Samarbeidspartnere

ProACT Norge/Sverige og SØK (sykehuset Kalnes)