Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Klinisk observasjonskompetanse i kommunehelsetjenesten

Publisert 30. juni 2020 | Oppdatert 04. september 2020

Personell i kommunal helse- og omsorgstjeneste skal gis kunnskap og verktøy til tidlig å oppdage forverret tilstand hos pasienter, for raskt å kunne sette i gang nødvendige tiltak.

Prosjektansvarlig: Kine Nordmo-Stykket
Prosjektleder: Kine Nordmo-Stykket
ProsjektlederX: Toril Bülow
Tema: KlinObsKommune - ABCDE metodikk - observasjonskompetanse - tiltakspakker
Fylke: Troms og Finnmark (Troms)
Status: Pågående
Periode: 2020-2023
Ferdig: 2023

Bakgrunn

Forskyvning av oppgaver fra spesialist- til kommunehelsetjeneste har medført sykere pasienter og mer komplekse problemstillinger. Endringen stiller større krav til observasjonskompetanse, handlingsberedskap og beslutninger om behandlings- og oppfølgingstiltak for å ivareta pasientsikkerhet og kvalitet i tjenestene.

USHT Troms har siden 2014 jobbet med observasjonskompetanse i akutt og sub-akutte situasjoner gjennom læringsnettverk. Og i 2019 var USHT Troms med å utarbeide «Klinisk observasjonskompetanse i kommunehelsetjenesten- KlinObsKommune» som er en kompetansemodell, visualisert som en trinnvis kompetansetrapp. Modellen viser de fagområdene som bør vektlegges for å styrke klinisk observasjonskompetanse i kommunehelsetjenesten, begrenset til en systematisk pasientobservasjon gjennom ABCDE metodikk.

Hensikt/mål

Gi personell i kommunal helse- og omsorgstjeneste kunnskap og verktøy til tidlig å oppdage forverret tilstand hos pasienter, og i samarbeid med lege ha mulighet til raskt sette i gang nødvendige tiltak. Målgruppe er helsepersonell i sykehjem, hjemmetjenester, psykisk helse og rustjenester og innen tjenester til personer med utviklingshemming.

Kompetansepakken kan nyttiggjøres i flere av Pasientsikkerhets-programmets tiltakspakker, inn i arbeidet med «Leve hele livet» og andre lignende lokale kompetansesatsinger.

Tiltak

KlinObsKommune kommer med forslag for hvordan en kan organisere arbeidet, men det anbefales at det utarbeides en plan gjennom USHT i fylkene for hvordan dette kan jobbes med, hvem som kan bidra og hvem som har de forskjellige ansvarene. USHT Troms vil derfor i 2020 jobbe med å utarbeide dette, starte samarbeid med aktuelle aktører og informere til kommunene i sitt nedslagsfelt og nasjonalt om kompetansemodellen med innhold.