Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 510615930

Kompetansehevende tiltak innen lindrende behandling og livets slutt for helsepersonell i sykehjem

Publisert 17. september 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Nome og Porsgrunn kommune ønsker å revitalisere satsningen på tiltaksplanen Livets siste dager i sykehjem. 

Prosjektansvarlig:

USHT Telemark

Finansieringskilde: Helsedirektoratet, kompetansehevende tiltak lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Nome og Porsgrunn kommune

Prosjektleder: Marit.skraastad@porsgrunn.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Telemark
Status: Pågående
Periode: November 2018 – april 2019
Ferdig: 2019

Nome og Porsgrunn kommune samarbeidet i 2015 om innføringen av tiltaksplanen Livets siste dager. Det ble gjort en Base-Review i begge kommuner. Dette ga et grunnlag for 3 timers undervisning. Det var obligatorisk for alle sykepleiere og et tilbud til annet pleiepersonell. Egen opplæring for legene. Det ble oppnevnt ressurser i hver avdeling og lindrende enhet i Porsgrunn kommune avsatte ressurser til å følge opp.

Etter to år ser vi at det på systemnivå ikke fungerer optimalt. Det må settes større fokus på tiltaksplanen. Samtidig har vi erfart at det personalet som ofte står nærmest den døende og deres pårørende ikke fikk opplæring. Vi ser også at grunnleggende kunnskap om lindrende behandling og omsorg er nødvendig.

Mål

Det skal være lik behandling og omsorg for den døende og deres pårørende uansett hvilke sykehjemsavdeling pasienten oppholder seg i Nome eller Porsgrunn kommune.

Alt personalet i sykehjem får kunnskap og metoder som gjør dem trygge i møte med den døende og deres pårørende.

Metode / tiltak

Kompetansehevende tiltak i grunnleggende palliasjon til ansatte i sykehjem ved hjelp av Lindringens ABC. Et fagseminar hvor det er fokus på gruppeprosessen og refleksjon, samt forelesninger om lindrende behandling og omsorg. På fagseminaret vil også tiltaksplanen Livets siste dager gjennomgås.

Det er et sterkt ønske om at denne opplæringen er obligatorisk for ansatte uten høgskoleutdanning. Det vil bli arrangert tre like seminardager slik at alle kan ha mulighet for å delta.

Materiell

Lindringens ABC, seminar, tre hefter og tre til fire refleksjonsgruppesamlinger.

Samarbeidspartnere

Nome og Porsgrunn kommune