Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Livskvalitet/Leve hele livet-reformen

Publisert 24. mai 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Informere og veilede kommunene om Leve hele livet-reformen og gjøre de i stand til å gjennomføre kontinuerlig forbedringsarbeider i sine virksomheter.

Prosjektansvarlig:

USHT-Buskerud

Kontaktpersoner hos USHT Buskerud:
May Brith Bentzen Korgerud: may.brith.b.korgerud@ringerike.kommune.no
Borghild Ulshagen: bul@hallingdal.no
Nadine Mielke: nadine.mielke@kongsberg.kommune.no
Line Ek Andreassen: liandr@drmk.no

Finansiseringskilde: Helsedirektoratet og Fylkesmannen

ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Buskerud
Status: Pågående
Periode: 2019
Ferdig: Eldre

Oppdragsbrevet fra Helsedirektoratet og Fylkesmannen legger føringer for aktiviteter knyttet opp mot Leve hele livet-reformen.

Hva ønsker vi å oppnå?

 • Flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, opplever at de har god livskvalitet, og at de i større grad mestrer eget liv, samtidig som de får den helsehjelpen de trenger når de har behov for den.
 • Pårørende som ikke blir utslitt, og som kan ha en jevn innsats for sine nærmeste.
 • Ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får brukt sin kompetanse og gjort en faglig god jobb.

Hentet fra: Fylkesmannens oppgaver i forbindelse med gjennomføring av eldrereformen Leve hele livet.

Hva skal vi gjøre?

Felles aktiviteter for Buskerud:

 • Helsedirektoratets Gjennomføringskonferanse
 • Fylkesmannen i Buskeruds omsorgskonferanse
 • Spre informasjon om Leve hele livet-reformen og vurdere tiltak som kommer i den nye reformen «Leve hele livet»: Et aldersvennlig Norge
  • Aktivitet og fellesskap
  • Mat og måltider
  • Helsehjelp
  • Sammenheng
 • Oppstart av Læringsnettverket - Kompetanseprogram i kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Spre kunnskap om Livsglede for eldre og livgledehjem

Lokale aktiviteter:

Hallingdal:

 • Tilby informasjon og veiledning om studietilbudet «Aktiv omsorg»
 • Ål kommune vurderer oppstart av livsglede for eldre i 2019

Kongsberg:

 • Det vil komme lokale aktiviteter på områdene som er nevnt i Leve hele livet-reformen

Drammen:

 •  Det vil komme lokale aktiviteter på områdene som er nevnt i Leve hele livet-reformen

Ringerike:

 • Spre erfaring om Livsgledekommune i regi av Hole kommune

Hvordan bidra til utvikling gjennom kunnskap

 • Helsedirektoratets Gjennomføringskonferanse
 • Fylkesmannen i Buskeruds Omsorgskonferanse
 • Læringsnettverk
 • Spredning av informasjon om Livsglede for eldre

Videre spredning

 • Gjennom kompetanseprogram i kontinuerlig forbedringsarbeid får kommunen delt sine erfaringer om forbedringsarbeid.
 • USHT Buskerud deler erfaringer med andre USHT sentre gjennom felles samlinger og nettverk.

Planlagt materiell

Det skal utarbeides en rapport fra Kompetanseprogrammet for kontinuerlig forbedring i løpet av 2019.

Samarbeidspartnere

Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Oslo og Viken