Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Musikkbasert miljøbehandling

Publisert 30. juni 2020 | Oppdatert 30. juni 2020

Et opplæringsprogram om miljøbehandling og integrert bruk av sang, musikk og bevegelser i helse- og omsorgstjenesten.

Prosjektansvarlig: Anne Marit Bygdnes
Prosjektleder: Anne Marit Bygdnes
Tema: sang - musikk -bevegelse -miljøbehandling
Fylke: Troms og Finnmark (Troms)
Status: Pågående
Periode: 2020
Ferdig: 2020

Foto: Skjermbilde fra abc.musikkbasertmiljobehandling.no/

Bakgrunn

Musikkbasert miljøbehandling er utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet og er omtalt som et kulturtiltak i Meld.St.15 (2017-2018) Leve hele livet og i Meld.St.29 (2012-2013) Morgendagens omsorg. Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg er ansvarlig for opplæringsprogrammet.

USHT Troms er forespurt om å arrangere samlingsbasert kurs i samarbeid med Nord Universitetet.

Mål

Deltakerne skal tilegne seg metoder og verktøy slik at de systematisk kan benytte musikk, sang og bevegelse i daglig omsorg for eldre-/personer med demens.

Metode / tiltak

  • Tre samlinger (3+2+1 dag)
  • Mellom samlingene skal deltakerne gjennomgå teoretisk materiell og gjennomføre tiltak på egen arbeidsplass. Dette skjer i form av en hjemmeoppgave mellom samling 1 og 2, samt oppfølgingstiltak mellom samling 2 og 3. Hjemmeoppgaven presenteres på samling
  • Fokus på metoder og verktøy - diagnostikk, klinisk observasjon, kartlegging og utforming av individualiserte tiltak. Kartlegging av musikksmak, bruk av uroskjema, videoanalyse, systematiserte samtaler med pasienter og pårørende er eksempel på læringsutbytte.
  • Praksisveiledning og fagfellevurdering