Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Arne Andreas Opheim

Skeiv kunnskap og samarbeid for inkluderende eldreomsorg

Publisert 23. september 2020 | Oppdatert 25. september 2020

Skeiv kunnskap/FRI Oslo og Viken og SFF/USHT Oslo samarbeider løpende om å styrke medarbeiderne i helse- og omsorgstjenestene sin kompetanse om normer, kjønns- og seksualitetsmangfold og eldre skeives livsløp og aldringsvilkår.

Prosjektansvarlig:

SFF/USHT Oslo og Skeiv kunnskap/ FRI Oslo og Viken:
Kontaktperson SFF/USHT Oslo: Ellen Wasserfall, ellen.wasserfall@sye.oslo.kommune.no
Kontaktperson Skeiv kunnskap/FRI Oslo og Viken: Hanna Christophersen, hanna@friosloviken.no og Janne Bromseth, janne@friosloviken.no

Prosjektleder: Ellen Wasserfall, ellen.wasserfall@sye.oslo.kommune.no og Janne Bromseth, janne@osloviken.no
Tema: Eldre, demens, LHBT, inkluderende eldreomsorg, Skeiv kunnskap
Fylke: Oslo
Status: Pågående

Bakgrunn

Eldre skeive har rett til å bli møtt og forstått på en likeverdig måte i tråd med personsentrert omsorg. Skeiv kunnskap og Senter for fagutvikling og forskning/Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo (SFF/USHT Oslo) samarbeider om kompetansehevende tilbud i Oslo slik at medarbeidere i helse- og omsorgstjenestene kan øke kompetansen om eldre LHBT-personers forutsetninger og behov. Samarbeidet kom i stand på bakgrunn av et oppdrag som SFF/USHT Oslo fikk av byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune i 2018. Samarbeidet er i tråd med Oslo kommunes Stolt og fri Handlingsplan for kjønn-, kjønnsutrykk og seksualitetsmangfold 2020 – 2023 der kompetanse er en av tre strategier.

Mål

Målet er at eldre LHBT-personer som bor hjemme eller på institusjon opplever en inkluderende eldreomsorg og møtes med kunnskap, respekt og forståelse. Å se og forstå den enkeltes behov ut fra sine forutsetninger og livshistorie, uavhengig av kjønn og seksualitet, er viktig for god personsentrert omsorg.

Metode/tiltak

  • Skeiv kunnskap tilbyr kompetansehevingstilbud til ansatte i helse- og omsorgstjenestene i Oslo som jobber med tjenester til eldre personer.
  • Kompetansehevingstilbudet består av hel- eller halvdags workshop som inkluderer nettressurs og boken «Veier til inkluderende eldreomsorg - Skeive perspektiv». Det er også mulig å bli Regnbuefyrtårn – et prosessorientert 12-timers kurs for ledelse og ansatte med deltakelses- og oppfølgingskrav. Kursene holdes på arbeidsstedene på bestilling, eller i egne lokaler.
  • SFF/USHT Oslo bidrar til å spre informasjon om kompetansehevingstilbudet.
  • Samarbeidspartene lager årlige aktivitetsplaner. Skeiv kunnskap og SFF/USHT Oslo møtes jevnlig for å følge opp aktivitetene, justere og drøfte utfordringer og nye ideer underveis.
  • Studien «Skeive perspektiv på eldreomsorg» skal se nærmere på eldre LHBT-personers erfaringer med eldreomsorgstjenester og med å bo på sykehjem og er et samarbeid mellom partene. Studien er finansiert av Stiftelsen Dam.

Prosjektet har bidratt til å øke kunnskap om normer, kjønns- og seksualitetsmangfold og veier til inkluderende eldreomsorg i kommunens eldreomsorgsvirksomheter. 800 ledere og ansatte har gjennomgått kompetanseheving, inklusive internutdanning av ledere og ansatte ved SFF/USHT Oslo.

Erfaringer

Aktivitetene er basert på tett samarbeid og dialog underveis slik at samarbeidspartene kan gjøre endringer underveis dersom det er nødvendig. Den tette kontakten bidrar til at partene blir god kjent, og det styrker samarbeidet. Samarbeidet med SFF/USHT Oslo har hjulpet Skeiv kunnskap i å få innpass i sentrale forum og ledernettverk i kommunen. «Å snakkes fram» av SFF/USHT Oslo gjør en forskjell i møtet med sykehjemmene og hjemmetjenestene. Samarbeidet gir partene mulighet for å fremme en felles forståelse av kunnskapen som viktig og relevant for tjenestene. Tilbudet oppfattes dermed som mindre «på siden av det vi skal drive med».

Materiell

Både Skeiv kunnskaps kompetansehevingstilbud med workshop, skriftlig materiale og nettressurs og Regnbuefyrtårn er tilgjengelig for helse- og omsorgstjenestene i Oslo og ellers i landet. Se nettsiden til Skeiv kunnsskap og følg de på Facebook.

Boken Veier til inkluderende eldreomsorg. Skeive perspektiv

Boken Veier til inkluderende eldreomsorg. Skeive perspektiv gir tips og råd for inkluderende møter i eldreomsorgen. Den gir også nyttig kunnskap om aldringsvilkår for eldre skeive. Boken gir faglig kunnskap om kjønn, seksualitet og skeives aldringsvilkår og inneholder praktiske ressurser for å kunne kartlegge egen virksomhet, reflektere rundt egne holdninger og caseøvelser for å kunne trene på en mer inkluderende praksis.

Den gir også konkrete tips og råd for å kunne skape bedre forutsetninger for god personsentrert omsorg – også for de av oss sombryter med normer for kjønn og seksualitet. Eldre skeive (LHBTIQ-personer) er en sammensatt gruppe som har en ting til felles: de har lav tillit til at de kommer til å bli møtt med respekt og kunnskap i eldreomsorgen og uttrykker uro for negative reaksjoner. I sin ytterste konsekvens innebærer det “å gå tilbake i skapet” – å la være å synliggjøre viktige deler av hvem en er, ens relasjoner og livshistorie, noe som gir dårligere tilgang til god omsorg.

Mange helsearbeidere innenfor eldreomsorgen ønsker å bidra til å fremme likestilling og hindre diskriminering på bakgrunn av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering, men savner kunnskap om hvordan. Hvordan kan vi jobbe systematisk og langsiktig med å skape omsorgstjenester der alle kan være seg selv uavhengig av hvilket kjønn en identifiserer seg med, eller hvem en tiltrekkes av?

Klikk her for å bestille boken fra nettsiden til Fri

Boken er et samarbeid mellom Fri Oslo og Viken og SFF/USHT Oslo.

Kontaktperson og forfatter: Janne Bromseth; FRI Oslo og Viken, janne@osloviken.no