Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 1165981632

TID-modellen

Publisert 30. juni 2020 | Oppdatert 30. juni 2020

USHT Troms og Finnmark (Troms) tilbyr kommunene opplæring i å ta i bruk TID-modelllen ( Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens).

Prosjektansvarlig: Birgitte Olsen
Prosjektleder: Birgitte Olsen
ProsjektlederX: Lisbeth Remlo
Tema: Intervensjonsmodell - utfordrende atferd - demens -TID
Fylke: Troms og Finnmark (Troms)
Status: Pågående
Periode: 2020-2023
Ferdig: 2023

Bakgrunn

TID er et manualbasert verktøy som personalet, vanligvis i samarbeid med lege eller psykolog, anvender for å utrede, tolke og sette inn tiltak ved atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og andre psykiske tilstander. Disse symptomene kalles ofte også nevropsykiatriske symptomer eller utfordrende atferd. Modellen integrerer miljøterapeutiske og medikamentelle tiltak i en helhetlig tilnærming. TID bygger på prinsipper fra kognitiv atferdsterapi og personsentrert omsorg. Les mer: https://tidmodell.no/modellen/

Hensikt/mål

USHT Troms ser behovet for å tilby kommunene hjelp til å ta i bruk et slikt verktøy, i tillegg til de satsninger som er gjort med bruk av VIPS-modellen og Musikkbasert Miljøbehandling. Dette for å styrke den generelle kompetansen innen individbasert behandling generelt, og behandling rettet mot personer med demenssykdom spesielt.

Tiltak

USHT har pr i dag 2 personer som har kompetanse til å avholde TID-basiskurs og TID-administratorkurs. Disse vil være tilgjengelig for kommunene så langt det er kapasitet. I tillegg vil det være aktuelt å tilby flere å gjennomføre kursholderkursene. All aktivitet vil bygge på grunnprinsippene som Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom ved Sykehuset Innlandet har utviklet.

TID-basiskurset er en opplæringspakke for hele personalgruppen uavhengig av utdannelse/stilling enten det er i sykehjem, eller i hjemmetjenester. Det er av stor betydning at så mange som mulig av personalet deltar i opplæringen, og det anbefales at leder deltar for å sikre støtte til videre bruk av modellen. Det er også ønskelig at lege deltar så langt det er mulig.

Etter basiskurset velger ledere, eller fagansvarlig, ut 3-4 av personalet som får ekstra opplæring som TID-administratorer. Det innebærer at de skal kunne TID ekstra godt og være trygg på arbeidsmetoden. TID-administratorene skal kunne støtte og veilede andre, dvs. hjelpe resten av personalet til å bruke alle fasene i TID. Opplæring til helsepersonell er startet opp i Kåfjord kommune.