Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

USHT fakultet for ProACT i Østfold

Publisert 10. august 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

ProACT er en systematisk metode som skal sikre pasientsikkerhet hos den akutt kritisk syke pasienten. Helsepersonell får inngående kunnskap om det å forebygge, overvåke, kommunisere, dokumentere og iverksette konkrete tiltak.

Prosjektansvarlig:

USHT Østfold

Prosjektleder: Wenche Charlotte Hansen: wenche.charlotte.hansen@eidsberg.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Østfold
Status: Pågående
Periode: Påbegynt august 2017 – videreføres til 2020
Ferdig: 2020

En av konsekvensene av samhandlingsreformen er at flere og kritisk syke pasienter blir behandlet i kommunehelsetjenesten. Dette forutsetter en økt medisinskfaglig kompetanse hos ansatte på alle nivåer i kommunehelsetjenesten.

Målgruppe                                                                            

Helsepersonell som har pasientkontakt, dvs. sykepleiere, leger, vernepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter og øvrige personal med pasientnært arbeid, i både primær- og spesialisthelsetjenesten.

Hensikten

  • fange opp den akutt kritisk syke pasienten på et tidlig stadium
  • kommunisere pasientens tilstand systematisk og målrettet (ISBAR)
  • bedre pasientsikkerhet ved å snakke samme språk
  • styrke kompetanse og samarbeid rundt den kritisk/akutt kritisk syke pasienten

Tiltak

ProACT er et standardisert 8 timers kurs som består av teori, casetrening i fellesskap og praktisk trening i grupper. ProACT – instruktører er ansatt i kommunehelsetjenesten (Helsehus), og har kvalifisert godkjennelse som proACT - instruktørkurs fra Sykehuset Østfold.

ProACT gir kompetanseheving i forhold til:

  • ABCDE + F med observasjoner, vurderinger og initial behandling og oppfølging av den kritisk syke pasienten
  • Bruk av kartleggingsverktøyet MEWS
  • Teamarbeid og kommunikasjon
  • Etikk i akuttbehandling

Et proACT grunnkurs inneholder:

  • Egen bok og personlig kode for innlogging og tilgang til det digitale materialet  
  • Digitalt materiale

Resultater

USHT Østfold har utgangspunkt i en arbeidsmodell hvor kompetente instruktører holder kurs for helsepersonell fra kommunene.

Sykehuset Østfold i samarbeid med USHT Østfold har egne fagdager for instruktørene to ganger pr år.

Utviklingssenteret samarbeider med kommunene og sykehuset Østfold om å spre ProACT som metode.

I tillegg har USHT Østfold etablert dialog med Høgskolen i Østfold om hvordan studenter kan ta del i dette.

Utviklingssentrene samarbeider også om å utvikle en egen ProACT kommunemodell.

Samarbeidspartnere

ProACT course er en norsk-svensk ideell forening som ble etablert i 2013, og består av sykepleiere og leger med instruktørerfaring og bakgrunn fra intensiv- og anestesi. Kontaktinfo www.proactcourse.org.

Sykehuset Østfold

Høgskolen i Østfold