Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Vurderingskompetansekurs for helsefagarbeidere

Publisert 08. april 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Vurderingskompetansekurs gir økt kunnskap og ferdigheter i beskrivelse av observasjoner og grunnleggende behov, dokumentering og oppfølging av tiltak til den eldre pasienten i primærhelsetjenesten. 

Prosjektansvarlig:

USHT-Buskerud: Fag- og gjennomføringskoordinator

Kontaktperson: Line Ek Andreassen, line.ek.andreassen@drmk.no

Finansieringskilde USHT-Buskerud

ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Buskerud
Status: Pågående
Periode: To kurs i 2018, April og September
Ferdig: 2018

Bakgrunn

Behov for økt kompetanse og forståelse for kompleksiteten i pleien til denne pasientgruppen.

Mål

 • Å styrke og videreutvikle helsefagarbeiderens kliniske blikk og ansvar i den tjenesten de utøver.
 • Sørge for at brukeres behov blir ivaretatt på en god måte, og som tilfredsstiller forsvarlighetskravene til en kommunal tjeneste.

Deltakerne kan bli ressurspersoner i sine virksomheter.

Metode / tiltak

Kurs over fire hele dager. Undervisningen veksler mellom forelesninger, trening i praktiske prosedyrer og casearbeid i grupper.

Målgruppe: Helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.

Virksomheter: Institusjon, hjemmetjeneste og tilrettelagte tjenester

Verktøy / materiell

Utstyr i opplæringen:

 • Manuelt blodtrykksapparat
 • Stetoskop – Littmann 2
 • SpO2-målere
 • Blodsukkerapparat
 • Urinstiks
 • Blærescanner – utlånt fra avdeling
 • Hånddesinfeksjon og hansker
 • Nettbrett – med VAR

Oversikt kartleggingsskjemaer:

 • Ernæringsjournal, Kostregistrering i Kosthåndboken
 • Kartlegging eliminasjon – se VAR.
 • KMI
 • ESAS
 • MOBID2
 • VAS
 • CAM
 • MEWS
 • ISBAR
 • ABCDEF (proACT)
 • FAST
 • Egenbehandlingsplan hjertesvikt
 • Egenbehandlingsplan KOLS
 • Felleskatalogen

Erfaringer

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Casearbeid i grupper er svært nyttig for egen refleksjon, samt bidrar til økt kompetanse i å se sammenheng mellom sykdom og tiltak som bør iverksettes. Gruppearbeidet må styres av foreleser/ressurssykepleier.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre utviklingssentre?

Vurderingskompetansekurset har en prosjektrapport som forteller om bakgrunn, oppstart og gjennomføring. USHT-koordinatorer i Buskerud starter opp kurset i sine områder.

Samarbeidspartnere

Ressurssykepleier ved en avdeling.